HIZLI ERİŞİM
  • Özel Kalem
   • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
   • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
   • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
   • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
   • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
   • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
   • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
   • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
   • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
   • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
   • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
   • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
   • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
   • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
   • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
   • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
   • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
   • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
  • Belediye Encümeni
   • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
   • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
   • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
   • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
   • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
   • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
   • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
   • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
   • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
   • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
   • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
   • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
   • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
   • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
   • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
   • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
   • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
   • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
  • Gaski Genel Müdürlüğü
   • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
   • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
   • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
   • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
   • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
   • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
   • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
   • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
   • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
   • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
   • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
   • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
   • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
   • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
   • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
   • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
   • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
   • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
  • İç Denetim Birim Başkanlığı
   • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
   • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
   • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
   • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
   • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
   • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
   • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
   • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
   • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
   • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
   • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
   • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
   • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
   • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
   • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
   • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
   • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
   • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
  • Genel Sekreter
   • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
   • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
   • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
   • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
   • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
   • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
   • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
   • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
   • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
   • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
   • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
   • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
   • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
   • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
   • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
   • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
   • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
   • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
  • Teftiş Kurulu Başkanlığı
   • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
   • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
   • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
   • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
   • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
   • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
   • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
   • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
   • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
   • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
   • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
   • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
   • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
   • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
   • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
   • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
   • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
   • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
  • 1. Hukuk Müşavirliği
   • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
   • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
   • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
   • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
   • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
   • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
   • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
   • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
   • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
   • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
   • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
   • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
   • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
   • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
   • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
   • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
   • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
   • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
 • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Kadın Şube Md.
  • Aile Ve Çocuk Şube Md.
  • Göç Yönetimi Şube Md.
  • Sosyal Hizmetler Şube Md.
  • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
  • Mezarlıklar Şube Md.
  • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
 • Zabıta Daire Başkanlığı
  • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
  • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
  • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
  • Hal Yöneticiliği
 • İtfaiye Daire Başkanlığı
  • Eğitim ve Denetim Şube Md.
  • Müdahale Şube Md.
  • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
 • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
  • Kentler Diplomasisi Şube Md.
  • Dış İlişkiler Şube Md.
  • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Yol İşleri Şube Md.
  • Yapı İşleri Şube Md.
  • Etüd ve Projeler Şube Md.
  • AYKOME Şube Md.
  • Kesin Hesap Şube Md.
  • Dış Birimler Şube Md.
  • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
 • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
  • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
  • Çevre Sağlığı Şube Md.
  • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
 • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
  • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
  • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
  • İdari İşler Şube Md.
 • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
  • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
  • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
  • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
  • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
  • UKOME Otopark Şube Md.
  • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
  • Ulaşım Planlama Şube Md.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
  • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
  • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
 • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
  • İnsan Kaynakları Şube Md.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
  • Eğitim Şube Md.
  • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
  • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
 • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
  • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
  • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
  • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
  • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
  • İmar Şube Md.
  • Kent Planlama Şube Md.
  • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
  • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
  • Harita Şube Md.
  • Kiralama Şube Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
  • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
  • Spor Şube Md.
  • Tesisler Şube Md.
 • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
  • Kültür ve Sanat Şube Md.
  • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
  • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
  • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
 • İletişim Daire Başkanlığı
  • Basın ve Yayın Şube Md.
  • Halkla İlişkiler Şube Md.
  • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
  • Dijital Medya Şube Md.
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • İdari İşler Şube Md.
  • İhale İşleri Şube Md.
  • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
 • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Gelirler Şube Md.
  • Giderler Şube Md.
  • Strateji ve Bütçe Şube Md.
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
  • İcra ve Takip Şube Md.
 • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
  • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
  • Değerler Eğitimi Şube Md.
 • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
  • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
  • Kentsel Tasarım Şube Md.
  • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
  • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.