HIZLI ERİŞİM
    • Özel Kalem
      • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Kadın Şube Md.
        • Aile Ve Çocuk Şube Md.
        • Göç Yönetimi Şube Md.
        • Sosyal Hizmetler Şube Md.
        • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
        • Mezarlıklar Şube Md.
        • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
      • Zabıta Daire Başkanlığı
        • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
        • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
        • Hal Yöneticiliği
      • İtfaiye Daire Başkanlığı
        • Eğitim ve Denetim Şube Md.
        • Müdahale Şube Md.
        • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
      • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
        • Kentler Diplomasisi Şube Md.
        • Dış İlişkiler Şube Md.
        • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
      • Fen İşleri Daire Başkanlığı
        • Yol İşleri Şube Md.
        • Yapı İşleri Şube Md.
        • Etüd ve Projeler Şube Md.
        • AYKOME Şube Md.
        • Kesin Hesap Şube Md.
        • Dış Birimler Şube Md.
        • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
      • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
        • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
        • Çevre Sağlığı Şube Md.
        • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
      • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
        • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
        • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
        • İdari İşler Şube Md.
      • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
        • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
        • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
        • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
      • Ulaşım Daire Başkanlığı
        • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
        • UKOME Otopark Şube Md.
        • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
        • Ulaşım Planlama Şube Md.
      • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
        • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
        • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
        • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
      • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
        • İnsan Kaynakları Şube Md.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
        • Eğitim Şube Md.
        • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
        • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
      • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
        • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
        • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
        • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
        • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
      • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
        • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
        • İmar Şube Md.
        • Kent Planlama Şube Md.
        • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
        • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
        • Harita Şube Md.
        • Kiralama Şube Md.
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
        • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
        • Spor Şube Md.
        • Tesisler Şube Md.
      • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
        • Kültür ve Sanat Şube Md.
        • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
        • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
        • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
      • İletişim Daire Başkanlığı
        • Basın ve Yayın Şube Md.
        • Halkla İlişkiler Şube Md.
        • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
        • Dijital Medya Şube Md.
      • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
        • İdari İşler Şube Md.
        • İhale İşleri Şube Md.
        • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
      • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Gelirler Şube Md.
        • Giderler Şube Md.
        • Strateji ve Bütçe Şube Md.
        • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
        • İcra ve Takip Şube Md.
      • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
        • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
        • Değerler Eğitimi Şube Md.
      • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
        • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
        • Kentsel Tasarım Şube Md.
        • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
        • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
    • Belediye Encümeni
      • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Kadın Şube Md.
        • Aile Ve Çocuk Şube Md.
        • Göç Yönetimi Şube Md.
        • Sosyal Hizmetler Şube Md.
        • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
        • Mezarlıklar Şube Md.
        • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
      • Zabıta Daire Başkanlığı
        • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
        • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
        • Hal Yöneticiliği
      • İtfaiye Daire Başkanlığı
        • Eğitim ve Denetim Şube Md.
        • Müdahale Şube Md.
        • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
      • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
        • Kentler Diplomasisi Şube Md.
        • Dış İlişkiler Şube Md.
        • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
      • Fen İşleri Daire Başkanlığı
        • Yol İşleri Şube Md.
        • Yapı İşleri Şube Md.
        • Etüd ve Projeler Şube Md.
        • AYKOME Şube Md.
        • Kesin Hesap Şube Md.
        • Dış Birimler Şube Md.
        • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
      • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
        • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
        • Çevre Sağlığı Şube Md.
        • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
      • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
        • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
        • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
        • İdari İşler Şube Md.
      • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
        • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
        • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
        • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
      • Ulaşım Daire Başkanlığı
        • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
        • UKOME Otopark Şube Md.
        • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
        • Ulaşım Planlama Şube Md.
      • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
        • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
        • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
        • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
      • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
        • İnsan Kaynakları Şube Md.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
        • Eğitim Şube Md.
        • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
        • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
      • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
        • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
        • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
        • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
        • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
      • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
        • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
        • İmar Şube Md.
        • Kent Planlama Şube Md.
        • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
        • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
        • Harita Şube Md.
        • Kiralama Şube Md.
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
        • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
        • Spor Şube Md.
        • Tesisler Şube Md.
      • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
        • Kültür ve Sanat Şube Md.
        • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
        • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
        • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
      • İletişim Daire Başkanlığı
        • Basın ve Yayın Şube Md.
        • Halkla İlişkiler Şube Md.
        • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
        • Dijital Medya Şube Md.
      • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
        • İdari İşler Şube Md.
        • İhale İşleri Şube Md.
        • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
      • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Gelirler Şube Md.
        • Giderler Şube Md.
        • Strateji ve Bütçe Şube Md.
        • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
        • İcra ve Takip Şube Md.
      • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
        • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
        • Değerler Eğitimi Şube Md.
      • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
        • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
        • Kentsel Tasarım Şube Md.
        • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
        • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
    • Gaski Genel Müdürlüğü
      • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Kadın Şube Md.
        • Aile Ve Çocuk Şube Md.
        • Göç Yönetimi Şube Md.
        • Sosyal Hizmetler Şube Md.
        • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
        • Mezarlıklar Şube Md.
        • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
      • Zabıta Daire Başkanlığı
        • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
        • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
        • Hal Yöneticiliği
      • İtfaiye Daire Başkanlığı
        • Eğitim ve Denetim Şube Md.
        • Müdahale Şube Md.
        • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
      • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
        • Kentler Diplomasisi Şube Md.
        • Dış İlişkiler Şube Md.
        • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
      • Fen İşleri Daire Başkanlığı
        • Yol İşleri Şube Md.
        • Yapı İşleri Şube Md.
        • Etüd ve Projeler Şube Md.
        • AYKOME Şube Md.
        • Kesin Hesap Şube Md.
        • Dış Birimler Şube Md.
        • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
      • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
        • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
        • Çevre Sağlığı Şube Md.
        • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
      • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
        • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
        • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
        • İdari İşler Şube Md.
      • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
        • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
        • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
        • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
      • Ulaşım Daire Başkanlığı
        • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
        • UKOME Otopark Şube Md.
        • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
        • Ulaşım Planlama Şube Md.
      • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
        • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
        • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
        • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
      • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
        • İnsan Kaynakları Şube Md.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
        • Eğitim Şube Md.
        • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
        • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
      • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
        • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
        • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
        • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
        • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
      • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
        • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
        • İmar Şube Md.
        • Kent Planlama Şube Md.
        • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
        • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
        • Harita Şube Md.
        • Kiralama Şube Md.
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
        • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
        • Spor Şube Md.
        • Tesisler Şube Md.
      • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
        • Kültür ve Sanat Şube Md.
        • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
        • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
        • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
      • İletişim Daire Başkanlığı
        • Basın ve Yayın Şube Md.
        • Halkla İlişkiler Şube Md.
        • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
        • Dijital Medya Şube Md.
      • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
        • İdari İşler Şube Md.
        • İhale İşleri Şube Md.
        • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
      • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Gelirler Şube Md.
        • Giderler Şube Md.
        • Strateji ve Bütçe Şube Md.
        • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
        • İcra ve Takip Şube Md.
      • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
        • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
        • Değerler Eğitimi Şube Md.
      • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
        • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
        • Kentsel Tasarım Şube Md.
        • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
        • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
    • İç Denetim Birim Başkanlığı
      • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Kadın Şube Md.
        • Aile Ve Çocuk Şube Md.
        • Göç Yönetimi Şube Md.
        • Sosyal Hizmetler Şube Md.
        • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
        • Mezarlıklar Şube Md.
        • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
      • Zabıta Daire Başkanlığı
        • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
        • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
        • Hal Yöneticiliği
      • İtfaiye Daire Başkanlığı
        • Eğitim ve Denetim Şube Md.
        • Müdahale Şube Md.
        • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
      • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
        • Kentler Diplomasisi Şube Md.
        • Dış İlişkiler Şube Md.
        • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
      • Fen İşleri Daire Başkanlığı
        • Yol İşleri Şube Md.
        • Yapı İşleri Şube Md.
        • Etüd ve Projeler Şube Md.
        • AYKOME Şube Md.
        • Kesin Hesap Şube Md.
        • Dış Birimler Şube Md.
        • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
      • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
        • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
        • Çevre Sağlığı Şube Md.
        • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
      • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
        • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
        • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
        • İdari İşler Şube Md.
      • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
        • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
        • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
        • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
      • Ulaşım Daire Başkanlığı
        • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
        • UKOME Otopark Şube Md.
        • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
        • Ulaşım Planlama Şube Md.
      • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
        • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
        • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
        • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
      • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
        • İnsan Kaynakları Şube Md.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
        • Eğitim Şube Md.
        • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
        • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
      • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
        • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
        • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
        • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
        • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
      • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
        • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
        • İmar Şube Md.
        • Kent Planlama Şube Md.
        • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
        • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
        • Harita Şube Md.
        • Kiralama Şube Md.
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
        • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
        • Spor Şube Md.
        • Tesisler Şube Md.
      • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
        • Kültür ve Sanat Şube Md.
        • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
        • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
        • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
      • İletişim Daire Başkanlığı
        • Basın ve Yayın Şube Md.
        • Halkla İlişkiler Şube Md.
        • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
        • Dijital Medya Şube Md.
      • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
        • İdari İşler Şube Md.
        • İhale İşleri Şube Md.
        • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
      • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Gelirler Şube Md.
        • Giderler Şube Md.
        • Strateji ve Bütçe Şube Md.
        • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
        • İcra ve Takip Şube Md.
      • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
        • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
        • Değerler Eğitimi Şube Md.
      • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
        • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
        • Kentsel Tasarım Şube Md.
        • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
        • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
    • Genel Sekreter
      • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Kadın Şube Md.
        • Aile Ve Çocuk Şube Md.
        • Göç Yönetimi Şube Md.
        • Sosyal Hizmetler Şube Md.
        • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
        • Mezarlıklar Şube Md.
        • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
      • Zabıta Daire Başkanlığı
        • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
        • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
        • Hal Yöneticiliği
      • İtfaiye Daire Başkanlığı
        • Eğitim ve Denetim Şube Md.
        • Müdahale Şube Md.
        • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
      • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
        • Kentler Diplomasisi Şube Md.
        • Dış İlişkiler Şube Md.
        • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
      • Fen İşleri Daire Başkanlığı
        • Yol İşleri Şube Md.
        • Yapı İşleri Şube Md.
        • Etüd ve Projeler Şube Md.
        • AYKOME Şube Md.
        • Kesin Hesap Şube Md.
        • Dış Birimler Şube Md.
        • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
      • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
        • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
        • Çevre Sağlığı Şube Md.
        • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
      • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
        • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
        • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
        • İdari İşler Şube Md.
      • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
        • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
        • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
        • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
      • Ulaşım Daire Başkanlığı
        • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
        • UKOME Otopark Şube Md.
        • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
        • Ulaşım Planlama Şube Md.
      • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
        • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
        • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
        • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
      • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
        • İnsan Kaynakları Şube Md.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
        • Eğitim Şube Md.
        • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
        • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
      • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
        • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
        • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
        • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
        • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
      • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
        • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
        • İmar Şube Md.
        • Kent Planlama Şube Md.
        • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
        • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
        • Harita Şube Md.
        • Kiralama Şube Md.
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
        • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
        • Spor Şube Md.
        • Tesisler Şube Md.
      • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
        • Kültür ve Sanat Şube Md.
        • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
        • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
        • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
      • İletişim Daire Başkanlığı
        • Basın ve Yayın Şube Md.
        • Halkla İlişkiler Şube Md.
        • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
        • Dijital Medya Şube Md.
      • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
        • İdari İşler Şube Md.
        • İhale İşleri Şube Md.
        • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
      • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Gelirler Şube Md.
        • Giderler Şube Md.
        • Strateji ve Bütçe Şube Md.
        • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
        • İcra ve Takip Şube Md.
      • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
        • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
        • Değerler Eğitimi Şube Md.
      • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
        • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
        • Kentsel Tasarım Şube Md.
        • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
        • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
    • Teftiş Kurulu Başkanlığı
      • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Kadın Şube Md.
        • Aile Ve Çocuk Şube Md.
        • Göç Yönetimi Şube Md.
        • Sosyal Hizmetler Şube Md.
        • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
        • Mezarlıklar Şube Md.
        • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
      • Zabıta Daire Başkanlığı
        • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
        • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
        • Hal Yöneticiliği
      • İtfaiye Daire Başkanlığı
        • Eğitim ve Denetim Şube Md.
        • Müdahale Şube Md.
        • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
      • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
        • Kentler Diplomasisi Şube Md.
        • Dış İlişkiler Şube Md.
        • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
      • Fen İşleri Daire Başkanlığı
        • Yol İşleri Şube Md.
        • Yapı İşleri Şube Md.
        • Etüd ve Projeler Şube Md.
        • AYKOME Şube Md.
        • Kesin Hesap Şube Md.
        • Dış Birimler Şube Md.
        • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
      • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
        • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
        • Çevre Sağlığı Şube Md.
        • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
      • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
        • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
        • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
        • İdari İşler Şube Md.
      • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
        • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
        • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
        • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
      • Ulaşım Daire Başkanlığı
        • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
        • UKOME Otopark Şube Md.
        • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
        • Ulaşım Planlama Şube Md.
      • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
        • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
        • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
        • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
      • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
        • İnsan Kaynakları Şube Md.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
        • Eğitim Şube Md.
        • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
        • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
      • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
        • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
        • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
        • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
        • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
      • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
        • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
        • İmar Şube Md.
        • Kent Planlama Şube Md.
        • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
        • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
        • Harita Şube Md.
        • Kiralama Şube Md.
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
        • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
        • Spor Şube Md.
        • Tesisler Şube Md.
      • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
        • Kültür ve Sanat Şube Md.
        • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
        • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
        • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
      • İletişim Daire Başkanlığı
        • Basın ve Yayın Şube Md.
        • Halkla İlişkiler Şube Md.
        • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
        • Dijital Medya Şube Md.
      • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
        • İdari İşler Şube Md.
        • İhale İşleri Şube Md.
        • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
      • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Gelirler Şube Md.
        • Giderler Şube Md.
        • Strateji ve Bütçe Şube Md.
        • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
        • İcra ve Takip Şube Md.
      • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
        • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
        • Değerler Eğitimi Şube Md.
      • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
        • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
        • Kentsel Tasarım Şube Md.
        • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
        • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
    • 1. Hukuk Müşavirliği
      • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Kadın Şube Md.
        • Aile Ve Çocuk Şube Md.
        • Göç Yönetimi Şube Md.
        • Sosyal Hizmetler Şube Md.
        • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
        • Mezarlıklar Şube Md.
        • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
      • Zabıta Daire Başkanlığı
        • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
        • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
        • Hal Yöneticiliği
      • İtfaiye Daire Başkanlığı
        • Eğitim ve Denetim Şube Md.
        • Müdahale Şube Md.
        • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
      • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
        • Kentler Diplomasisi Şube Md.
        • Dış İlişkiler Şube Md.
        • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
      • Fen İşleri Daire Başkanlığı
        • Yol İşleri Şube Md.
        • Yapı İşleri Şube Md.
        • Etüd ve Projeler Şube Md.
        • AYKOME Şube Md.
        • Kesin Hesap Şube Md.
        • Dış Birimler Şube Md.
        • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
      • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
        • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
        • Çevre Sağlığı Şube Md.
        • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
      • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
        • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
        • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
        • İdari İşler Şube Md.
      • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
        • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
        • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
        • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
      • Ulaşım Daire Başkanlığı
        • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
        • UKOME Otopark Şube Md.
        • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
        • Ulaşım Planlama Şube Md.
      • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
        • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
        • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
        • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
      • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
        • İnsan Kaynakları Şube Md.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
        • Eğitim Şube Md.
        • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
        • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
      • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
        • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
        • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
        • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
        • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
      • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
        • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
        • İmar Şube Md.
        • Kent Planlama Şube Md.
        • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
        • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
        • Harita Şube Md.
        • Kiralama Şube Md.
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
        • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
        • Spor Şube Md.
        • Tesisler Şube Md.
      • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
        • Kültür ve Sanat Şube Md.
        • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
        • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
        • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
      • İletişim Daire Başkanlığı
        • Basın ve Yayın Şube Md.
        • Halkla İlişkiler Şube Md.
        • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
        • Dijital Medya Şube Md.
      • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
        • İdari İşler Şube Md.
        • İhale İşleri Şube Md.
        • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
      • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
        • Gelirler Şube Md.
        • Giderler Şube Md.
        • Strateji ve Bütçe Şube Md.
        • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
        • İcra ve Takip Şube Md.
      • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
        • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
        • Değerler Eğitimi Şube Md.
      • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
        • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
        • Kentsel Tasarım Şube Md.
        • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
        • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.
  • Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Kadın Şube Md.
    • Aile Ve Çocuk Şube Md.
    • Göç Yönetimi Şube Md.
    • Sosyal Hizmetler Şube Md.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şube Md.
    • Mezarlıklar Şube Md.
    • Muhtarlıklar Ve STK'lar Şube Md.
  • Zabıta Daire Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
  • İtfaiye Daire Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şube Md.
    • Müdahale Şube Md.
    • Afet Riski Önleme ve Zarar Azaltma Şube Md.
  • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şube Md.
    • Dış İlişkiler Şube Md.
    • Proje Koordinasyon ve İdari İşler Şube Md.
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
    • Yol İşleri Şube Md.
    • Yapı İşleri Şube Md.
    • Etüd ve Projeler Şube Md.
    • AYKOME Şube Md.
    • Kesin Hesap Şube Md.
    • Dış Birimler Şube Md.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Md.
  • Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
    • Sıfır Atık Yönetim Şube Md.
    • Çevre Sağlığı Şube Md.
    • Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Md.
  • Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı
    • Hayvanat Bahçesi Şube Md.
    • Veterinerlik Hizmetleri Şube Md.
    • İdari İşler Şube Md.
  • Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı
    • Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Md.
    • Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifler Şube Md.
    • Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Md.
  • Ulaşım Daire Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Md.
    • UKOME Otopark Şube Md.
    • Toplu Taşıma Planlama Şube Md.
    • Ulaşım Planlama Şube Md.
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • Kent Bilgi Sistemleri Şube Md.
    • Bilgi Teknolojileri Şube Md.
    • Akıllı Şehirler, Ar-Ge ve İnovasyon Şube Md.
  • İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı
    • İnsan Kaynakları Şube Md.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Md.
    • Eğitim Şube Md.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Md.
    • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Md.
  • Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı
    • Engelliler ve Yaşlılar Şube Md.
    • Sağlık Hizmetleri Şube Md.
    • Özel Gereksinimliler, Rehabilitasyon ve Eğitim Şube Md.
    • Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Md.
  • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şube Md.
    • İmar Şube Md.
    • Kent Planlama Şube Md.
    • Kentsel Dönüşüm Şube Md.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.
    • Harita Şube Md.
    • Kiralama Şube Md.
  • Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
    • Gençlik Hizmetleri Şube Md.
    • Spor Şube Md.
    • Tesisler Şube Md.
  • Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
    • Kültür ve Sanat Şube Md.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şube Md.
    • Tören ve Organizasyonlar Şube Md.
    • Turizm ve Tanıtım Şube Md.
  • İletişim Daire Başkanlığı
    • Basın ve Yayın Şube Md.
    • Halkla İlişkiler Şube Md.
    • Görsel Tasarım ve Tanıtım Şube Md.
    • Dijital Medya Şube Md.
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
    • İdari İşler Şube Md.
    • İhale İşleri Şube Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şube Md.
  • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Gelirler Şube Md.
    • Giderler Şube Md.
    • Strateji ve Bütçe Şube Md.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Md.
    • İcra ve Takip Şube Md.
  • Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı
    • Gönüllü Kuruluşlar Şube Md.
    • Değerler Eğitimi Şube Md.
  • Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
    • Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Md.
    • Kentsel Tasarım Şube Md.
    • Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Md.
    • Kesin Hesap ve İdari Hizmetler Şube Md.