HIZLI ERİŞİM
28.12.2021 - 28.01.2022

Yavuzeli Karabey Mahallesi Açık ve Yeşil Alanlar ilave+revizyon imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Yavuzeli İlçesi, Karabey Mahallesi sınırları içerisinde Açık ve Yeşil Alanlar ilave+revizyon nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2021 tarih ve 786 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 28.12.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 28.01.2022 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.21.12.2021

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular mevcut_1000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular mevcut_5000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular öneri_1000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular öneri_5000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022