HIZLI ERİŞİM

Şehitkamil

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleşme noktasında yer alan Gaziantep, 36° 28' ve 38° 0' doğu boylamları ile 36° 38' ve 37° 32' kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Gaziantep’in doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Suriye, kuzeydoğusunda Adıyaman ve güneybatısında Kilis illeri bulunmaktadır. İl topraklarının büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, geri kalan kısmı ise Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer almaktadır. 6.222 kilometrekarelik alanıyla Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak % 1'lik bölümünü kaplayan Gaziantep’te arazi yapısı genellikle dalgalı ve engebelidir.

İlçemiz, Gaziantep merkezinin Alleben deresinin kuzeyinde kalan bölümünde, Şehitkâmil adı ile kurulan ilçemiz 1988 tarihinde hizmete başlamıştır.  İlçemiz «Şehitkâmil» adını, Gaziantep Savunması sırasında şehit edilen «Mehmet Kâmil» den almıştır. İlçemiz «Şehitkâmil» adını, Gaziantep Savunması sırasında şehit edilen «Mehmet Kâmil» den almıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında yer alan ilçemiz, 1.250 Km2’lik alan ile Gaziantep İlinin en büyük yüzölçümüne sahiptir.  İlçenin rakımı 850‘dir. 1,496 metrelik  Sofdağı en yüksek yerimizdir.