HIZLI ERİŞİM
30.11.2020 - 30.12.2020

Nizip Mağarcık Mahallesi B.B.H.A. nazım ve uygulama imar planı ve revizyonu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Nizip İlçesi, Mağaracık Mahallesi, Ada 145, Parsel 6,15 ve 16’da kayıtlı taşınmazların Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Nazım ve Uygulama imar planı ve revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2020 tarih ve 591 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 30.11.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 30.12.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.11.2020

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Nizip Mağarcık Mahallesi B.B.H.A. nazım imar planı revizyonu_mevcut25000 Başlangıç Tarihi 30.11.2020 Bitiş Tarihi 30.12.2020
Duyurular Nizip Mağarcık Mahallesi B.B.H.A. nazım imar planı _öneri5000 Başlangıç Tarihi 30.11.2020 Bitiş Tarihi 30.12.2020
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 30.11.2020 Bitiş Tarihi 30.12.2020
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 30.11.2020 Bitiş Tarihi 30.12.2020
Duyurular Nizip Mağarcık Mahallesi B.B.H.A. uygulama imar planı _öneri1000 Başlangıç Tarihi 30.11.2020 Bitiş Tarihi 30.12.2020
Duyurular Nizip Mağarcık Mahallesi B.B.H.A. nazım imar planı revizyonu_öneri25000 Başlangıç Tarihi 30.11.2020 Bitiş Tarihi 30.12.2020