HIZLI ERİŞİM

İslam Bilim Tarihi Müzesi

İslam Bilim Tarihi Müzesi için belediye tarafından tahsis edilen bina 19. yüzyılın başlarında yapımı tamamlanmış bir okul binası. Bu durum yapının pencerelerinin oldukça fazla ve yüksek olmasına neden olmuş, bu mimari çizgi de binanın 3 katında da belirleyici bir unsur oluşturmuş. Yapının bu mimari üslubu müzenin yerleşim düşüncesi bakımından önemli bir sorun teşkil etmiş. Mimari sorunlar Müslüman kaşiflerin, mucitlerin oldukça mütevazi bir yaşama sahip olmalarından, çalışmalarını genellikle bir atölye ortamında kısıtlı imkanlarla yürütmelerinden hareketle okul binası bir atölye hissi verecek şekilde planlanmıştır.
İslam Bilim Tarihi Müzesi’nde Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, fizik, mekanik, kimya ve tıp bilimleri alanlarında ortaya koydukları çalışmaların prototipleri sergilenmektedir. Fizik ve matematik alimi İb’ul-Heysem’den eczacı, hekim, jeolog ve coğrafyacı Biruni’ye astronomi, mühendis, mekanikçi Takiyyuddin Rasıd’den Ebu Mansur’a kadar birçok Müslüman dehanın eserleri tanıtılmaktadır. Kimya ünitesinde bir dokunmatik arayüz sayesinde ziyaretçiler, alimlerin hangi teknik ve işlemlerden faydalanarak nasıl koku ürettiklerini adım adım takip edebilmenin yanı sıra sonucunda dönemin kokuları olan gül, amber ve od kokularını geliştirilen mekanizma sayesinde fiziksel olarak duyumsama imkanı sunmaktadır.