HIZLI ERİŞİM

Emir Ali Hanı

Muhtemelen Dulkadir beyi Alaüddevle  zamanında (1479-1515) yapılmıştır. Kitabesinin olmayışından dolayı kesin olarak hangi tarihlerde yapıldığı bilinmemektedir. Şer-i mahkeme sicillerine göre hanın 18.yy ortalarından beri Emir Ali Hanı olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Yaklaşık 100 odası bulunan han dikdörtgen planlı bir iç avlu, etrafında konumlanmış olup, Gaziantep’in en büyük hanları arasında yer almaktadır. Avluda revak bulunmamaktadır. Avlusu otopark olarak kullanılan hanın çoğu odasının harabe halde olmasının yanı sıra sağlam olarak bulunan odalar depo olarak kullanılmaktadır.