HIZLI ERİŞİM

Araban Kalesi

Araban ilçe merkezinde yüksek ve üzeri oldukça düz olan prehistorik bir höyük üzerinde yer almaktadır. Kalenin görülen kalıntıların hemen hepsi Ortaçağ’da yapılmış kale-şehir kalıntılarıdır. Araban eski adıyla “Raban” 11-12.yy.’da Urfa Haçlı Kontluğuna bağlı, o dönemde önemli bir merkez konumundaydı. Günümüzde ise; eski önemini yitirmiş, küçük bir ilçe merkezi halindedir. Ortaçağ kalesinin planını ve detaylarını elde etmek henüz mümkün olmamıştır. Tepe üzerinde blok taşlarla inşa edilmiş, camii olarak kullanılmış büyük bir yapı dikkati çekmektedir.