HIZLI ERİŞİM
01.02.2023 - 03.03.2023

Şehirgösteren nazım imar planı ve değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şehitkamil İlçesi, Şehirgösteren Mahallesi, N38-C4, N38c-12c, 12d ve 17a imar paftalarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.02.2023 tarihinde askıya çıkarılıp, 03.03.2023 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.01.2023

                                                                                          F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      Genel Sekreter Yardımcısı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular 5000_mevcut Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023
Duyurular 5000_öneri_askı Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023
Duyurular 25000_mevcut Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023
Duyurular 25000_öner_askı Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023
Duyurular Şehirgösteren Mahallesi Plan Açıklama Raporu NİP Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023