HIZLI ERİŞİM
14.06.2021 - 14.07.2021

Nizip Hancağız Mahallesi Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Alanı imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Nizip İlçesi, Hancağız Mahallesi, O39-B2, O39b-03c nazım, O39b-03c-2d, 2c, 3a, 3b uygulama imar paftalarında ada 106, parsel 109 ve 188’de kayıtlı taşınmazların Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Alanı (güneş enerji santrali) nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarih ve 278 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 14.06.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 14.07.2021 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.09.06.2021

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Nizip Hancağız Mahallesi Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Alanı imar planı_mevcut25000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Nizip Hancağız Mahallesi Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Alanı imar planı_öneri25000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Nizip Hancağız Mahallesi Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Alanı imar planı_öneri1000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Nizip Hancağız Mahallesi Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Alanı imar planı_öneri5000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021