HIZLI ERİŞİM
01.06.2022 - 01.07.2022

İlimiz geneli uygulama imar planlarında plan hükümleri düzenlenmesi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

İlimiz geneli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında plan hükümleri düzenlenmesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.05.2022 tarih ve 337 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu uygulama imar planı hükümleri, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.06.2022 tarihinde askıya çıkarılıp, 01.07.2022 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.25.05.2022

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Meclis Kararı Başlangıç Tarihi 01.06.2022 Bitiş Tarihi 01.07.2022