HIZLI ERİŞİM
01.02.2023 - 03.03.2023

Büyükşehir il çevre düzeni planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Gaziantep 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu il çevre düzeni planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.02.2023 tarihinde askıya çıkarılıp, 03.03.2023 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.01.2023

                                                                                          F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      Genel Sekreter Yardımcısı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular CDP_100000_mevcut Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023
Duyurular CDP_100000_Öneri Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023
Duyurular ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023
Duyurular ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTLARI Başlangıç Tarihi 01.02.2023 Bitiş Tarihi 03.03.2023