HIZLI ERİŞİM

Şehir Tiyatrosu Sözleşmeli Aktör/Aktris ,Dramaturg ,Işık ve Ses Tasarımcısı Seçmeleri

BİZ HAZIRIZ, 24-25-26  MAYIS SİZİ BEKLİYORUZ.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU

Gaziantep  Büyükşehir  Belediyesi  tarafından   oluşturulan  şehir  tiyatrosu  kadrolarında  görev  yapmak  üzere,  sözleşmeli  Aktör ,  Aktris,  Dramaturg,  Ses  ve  Işık  Tasarımcısı  alınacaktır. 

Aktör ve Aktris seçmeleri belirtilen tarihlerde Gaziantep sahnelerimizde, 3 güne yayılacak ve aşağıdaki yeterlilikleri kapsayacaktır:

a) Sahne-Oyunculuk b) Ses c) Ritm-Dans-Hareket.

Adaylar, bir dram ve bir komedi olmak üzere 2 farklı tarzda tiyatro eserinden hazırlayacakları parçalarla sahne alacaklardır. En fazla 2 yan oyuncu desteği alabilirler. Aksesuvar, kostüm ve müzik kullanımında sadelik tercih edilmelidir.

Dramaturg, Ses ve Işık Tasarımcısı seçmeleri, mesleki portfolyo değerlendirmesi- mülakat şeklinde yapılacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR:

1- Seçmelerin tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

Tüm adaylar,  Üniversitelerin ilgilibölümleri 4 yıllık (lisans) mezunu olmalıdır. Sadece Gaziantep’te yerleşik Aktör/ Aktris adayları için lisans mezuniyeti aranmaz; en az 5 yıllık sahne deneyimi zorunludur, diğer sınav şartları ise aynen uygulanır.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvuru formları Belediyemizin www.gaziantep.bel.tr internet adresindedir.

Adayların, www.gaziantep.bel.tr internet adresindekibaşvuru formunu doldurmalarıve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgeleri aynı form üzerinde pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta yüklemeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeler herhangi bir teknik neden ile başvuru formuna yüklenemediği takdirde sadece ekler pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta  sehirtiyatrosu@gaziantep.bel.tr  e-posta adresine interaktif ortamda gönderilebilir.

Tüm adayların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren, son başvuru tarihi olan 17/05/2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.

Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, seçmelere katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.gaziantep.bel.tr internet adresinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Seçmelere Giriş Belgeleri, başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderileceği gibi seçmelerin yapılacağı adresten de temin edilebilir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler seçmelere katılamayacaklardır. Bu şekilde seçmelere giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği; 

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Belediyemiz resmi internet sayfasında yer alan başvuru formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

 

Başvuru için Tıklayınız