HIZLI ERİŞİM

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi

 

Avrupa Birliği’nin FRIT fonu kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Belediyemiz tarafından birlikte yürütülmekte olan 9 milyon dolar bütçeli Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi Gaziantep Şahinbey’de bulunan Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda inşa edilmektedir.

2021 yılı Ağustos ayında devreye alınması planlanan ve mobil ekipman dahil toplam yatırım maliyeti yaklaşık 10 Milyon Amerikan Doları olan tesisin ilk aşamada toplam atık işleme kapasitesi ilk etapta 100.000 ton/yıl olacaktır. Tesis işletmesinde kullanılacak olan mobil araç ve ekipman da yine UNDP tarafından sağlanmış olup; 1 adet tekerlekli yükleyici, 1 adet mini yükleyici, 1 adet forklift, 1 adet kancalı kaldıraçlı kamyonet ve 1 adet damperli kamyondan ibarettir. 

            T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan fizibilite çalışmasına göre ilk fazda tesisin biyometanizasyon kapasitesi 22.000 ton/yıl; Atıktan Türetilmiş Yakıt kapasitesi 23.116 ton/yıl olarak hesaplanırken, yılda 16.785 ton geri dönüştürülebilir atığın piyasaya kazandırılması beklenmektedir. Bu durumda Sıfır Atık Yönetiminde öngörülen 2023 hedeflerine 2020 yılı sonunda ulaşılmış olacaktır.

            Biyometanizasyon işlemi sonucunda üretilecek olan biyogazın mevcut ko-jeneratör ünitelerine aktarılması ile üretilecek ve şebekeye aktarılacak olan enerji miktarı ise yine ilk aşamada yılda 4.100 MWh olarak tahmin edilmektedir.

            Tesis, geri dönüştürülebilir ve biyobozunur atığın çevreye en faydalı şekilde bertarafını sağlarken;

            Gaziantep Merkez Düzenli Depolama Sahası’nda depolanması gereken atık miktarını önemli ölçüde azaltarak depo sahasının ömrünü ilk aşamada %10’a kadar arttıracak, 

Biyobozunur atığın kapalı ortamda işlenmesi sayesinde depo sahasındaki metan gazı salınımının azaltılması yoluyla 8900 ton doğrudan, temiz enerji üretimi ile fosil yakıtlara alternatif oluşturulması yoluyla dolaylı olarak 409 ton olmak üzere yılda toplam 9309 ton CO2 eşderi sera gazı azaltımı sağlanacaktır.