HIZLI ERİŞİM
06.07.2010

Türkiye’nin Örnek İklim Eylem Planı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden

İstanbul’da AFD Türkiye Bürosunda gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şafak Hengirmen Tercan ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) Türkiye Müdürü Laurent Duriez ile AFD yetkilileri katıldılar.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, ‘Proje, nüfusun artması beklentileri karşısında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sera etkili gaz emisyonlarını azaltmayı, bu hedefe yoğunlaşmak suretiyle, Gaziantep’in gelecekteki kalkınmasının çevreye saygılı bir yaklaşım içinde yer alması hedeflerini taşımaktadır” dedi.

Güzelbey, ‘Bölgesel İklim Planı, enerji-iklim yaklaşımı ile kalıcı şehir yaklaşımını birleştirmek suretiyle belediyenin belli başlı eylem alanlarının analizinin yapılması, sera etkili gazları azaltma ve iklim değişikliğine uyma konusunda istenen hedeflere ulaşmak amacıyla, belediyenin temel kamu politikalarını yeniden tanımlama önerileri, Bölgesel İklim Planı’nın uygulamaya konulmasına kılavuzluk edilmesi, takibi ve değerlendirilmesi için belediyenin organizasyonunun yapılması başlıklarını kapsayacak’ diye konuştu.

Bu projenin, çalışmanın ilk adımı olduğunu söyleyen Başkan Güzelbey, ‘Daha sonraki adımda hayata geçirilecek projelerin kredilendirilmesi veya hibe fonlarının bulunması gündeme gelecektir” dedi.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletlerin desteği ile ‘Türkiye Ulusal İklim Eylem Planı’nı hazırladığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin aylar öncesinden böyle bir çalışma yapmasının örnek oluşturduğunu, ayrıca Anadolu’dan bir şehir tarafından bu kapsamda bir projenin yapılmasının Bakanlık Yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Güzelbey, 2010 yılının sonunda Meksika'da tüm dünyadan yetkililerin katılımıyla yapılacak iklim değişikliği toplantısında, Türkiye’nin Kyoto Protokolü çerçevesinde sera gazlarının salınımının azaltılması konusunda taahhütte bulunması ile başlayan süreçte projemiz Bakanlığın elini güçlendirecek örnek proje olarak kullanılacak” diye ifade etti.

Başkan Güzelbey, ‘Projemizin önemini arttıran bir diğer unsura gelince; AB ile uyum sürecinde Çevre Faslı açıldı, çevre faslının açılmasının ardından ülkemiz çevre uyum kriterlerinin uygulanması için çeşitli fonları olacak. Bu fonların kullanılacağı projelerin olması gerekiyor ki bu kaynaklardan faydalanma şansımız artsın.

Eylem Planının hazırlanmasının ardından, iklim değişikliği karşısında şehrimizde yapılması gereken kentsel dönüşüm alanları, şehrin hava kalitesinin yükseltilmesi için projeler üretilmesi, ulaşımla ilgili projeler gibi ortaya çıkacak, iklim değişikliğine etki edecek projelerin finansmanı ihtiyaç oluşursa AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) tarafından karşılanacak” dedi.

11 Haziran 2010’da Büyükşehir Belediyesinde AFD yetkilileri ile yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından İklim Eylem Planı’nın hazırlanması ile ilgili sürecin başladığını, Kasım-Aralık aylarında revizyonun yapılmasının ardından final raporunun sunulacağını belirten Başkan Güzelbey, ‘Final raporunun ardından enerji verimliliği, atıklar, hava kalitesinin iyileştirilmesi, kentsel dönüşüm, yeni konut alanları ve ulaşımla ilgili önerilerin hazırlanarak projelendirileceğini’ söyledi.