HIZLI ERİŞİM
07.06.2010

Havası, Toprağı, Suyu Kirlenmiş Ve Çölleşmiş Bir Ülkede, Sağlıklı Yaşamdan Söz Etmek Mümkün Değildir

Havası, toprağı, suyu kirlenmiş ve çölleşmiş bir ülkede, sağlıklı yaşamdan söz etmek mümkün değildir” dedi.

Güzelbey, “Tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve her geçen gün büyüyen çevre sorunu, çağımızın en önemli gündem maddesi olmuştur. Öyle ki, bugün dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyi, çevreye ve çevrenin korunmasına verdikleri önemle ölçülmeye başlanmıştır.

'Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme, köyden kente göç gibi gelişmeler çevre tahribatını her geçen gün daha da arttırmaktadır. Çevre kirliliğine bağlı olarak günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen olaylar bütün ülkeleri tek bir paydada birleştiren ortak bir sorun haline gelmiştir” diye konuştu.

“Dünyanın pek çok ülkesi gibi Türkiye de, son yıllarda hızla artan çevre sorunları ile karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Güzelbey, ‘Çevre sorunları konusunda kısa ve uzun hedefli politikaların oluşturulması ve tüm ülkelerin işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir ve bunun için zaman gittikçe kısalmaktadır' dedi.

Başkan Güzelbey, 'Birçok kültür ve medeniyete beşiklik eden ülkemiz hem kültürel, hem de doğal zenginlikler açısından dünyanın en özel bir konuma sahip köşelerinin başında gelmektedir. Bu zenginliğin ve çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi içinde bulunduğumuz bilgi çağında toplumun her katmanına ayrı ayrı sorumluluklar yüklemektedir.

Ülkemizin bugünü ve çocuklarımıza bırakacağımız temiz, düzenli ve yaşanılabilir bir çevre, sadece kurumların değil, tüm insanların sorumluluğundadır. Geçmiş nesillerden devraldığımız dünyamızı, gelecek kuşaklara en iyi şekilde bırakmak hepimizin en önemli görevidir” diye ifade etti.

Dünyamızın yaşanabilir durumunu muhafaza etmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini belirten Güzelbey, 'Bazı şeylerin dönüşünün imkansız ya da çok zor olduğunun unutulmaması gerektiğini, daha yaşanabilir bir dünya için bireylerden başlayan toplumları kucaklayan çabanın şart olduğunu söyleyerek, 'Çevre Haftası'nı kutlar saygılar sunarım' dedi.