HIZLI ERİŞİM
14.10.2011

Haklarımızı Öğreniyoruz

Hafta dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle, Gaziantep Üniversitesi Dekanlık Toplantı Salonu’nda ‘İnsan Haklarını daha ileri seviye nasıl çıkarabiliriz ve uygulamadaki sorunların nasıl çözüm bulabiliriz konularının’ tartışıldığı bir panel düzenlendi.

 

Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, ‘İnsan Haklarının Avrupa’da ki gelişimi, Avrupa Konseyi’nin amacı, İnsan Haklarının Korunması ve geliştirilmesindeki tarihsel oluşumun nelerden kaynaklandığı, İnsan Haklarının dünyada ve Türkiye’de ki şu an ki durumu hakkında değerlendirmeler yaptı’

           

‘Kendini çalışan, haklarına sahip olan, haklarının gereklerini yerine getirmeye çalışan biri olarak’ ifade eden Gaye Doğanoğlu, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşittir. İnsanlar arasında ırk, renk, cinsiyet, din, dil, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilemez.  Oysa çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin yer aldığı dezavantajlı diye ifade ettiğimiz bu grup bu anlamda çok altlarda kalmaktadır. Her kesiminin bu haklardan yasalar çerçevesinde eşit faydalanması gerekir” dedi.

 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Komitesinin kuruluş sürecinden ve şu an ki işlevine dair çeşitli bilgileri katılımcılarla paylaşan Doğanoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panel, öğrencilerle yapılan soru cevap bölünün ardında sonra sona erdi.