HIZLI ERİŞİM
03.06.2010

Gaziantep’in Değerini Arttırmak Hedefimiz

Uluslararası Network (İletişim Ağı), Gaziantep’te Nasıl Network Oluşturulabilir, İletişim Stratejisi Nedir, Bilgi Nedir,Faydalı Bilgi Nedir konularında farkındalık yaramak için düzenlenen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim, Strasbourg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gilles Heıttz ve Belediye personelleri katıldılar.

Gilles Heıttz, “Gaziantep’te Nasıl Networklar oluşturabilir konusunu ve sorunları masaya yatıracağımız bu konferansın sonunda ortaya koyacağınız düşünsel modeller ve fikirlerle bunu nasıl yapacağınıza hep birlikte karar vereceksiniz” dedi.

Uluslararası Network (İletişim Ağı) nedir? Kullanılabilir faydalı bilgilerin oluşturduğu ağa “Uluslar arası İletişim Ağı” diyen Heıttz, “Aslınsa bir iletişim stratejisinden bahsediyoruz, bilgi nedir, faydalı bilgi nedir bunu anlamak lazım. Bir bilgi işlemcinin kullandığı ağ kavramı bizim kullandığımız manadan çok farklı bir içerik taşır, eğer politikacı iseniz daha farlı bir anlam taşır. Dolayısıyla bir ağ belirlenmiş stratejik hedefe yönelik hazırlanmışsa bir anlam taşır” diye ifade etti.

Strasbourg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gilles Heıttz, “Uluslararası Ağ’ı oluşturan unsurlar 4’e ayrılır. Bu unsurlar, Ekonomik Bilgi Toplama, Bilgi Stratejisi, Doping Çalışmaları ve Arabuluculuk olmak üzere 4 ana başlıktan oluşur. En önemli şey en az emek sarf ederek en fazla bilgiyi elde etmektir. Giren bilgi, stratejik hedefe ve planlara faydalı olduğu oranda değer taşır. Bilginin doğruluğunun takip edilmesi, günceliğinin ve sürekliliğinin sağlanması lazımdır. Devletlerin oluşturdukları bazı kurumlar sürekli bilgiler toplarlar, dolayısıyla bilgiyi yönetecek bir yapı ve bu yapı için bütçe oluşturmak lazım” diye konuştu.

Evrim; “Ortadoğu ile Avrupa arasında bir geçit, bir köprü konumunda bulunan Türkiye’nin bu rol içerisinde oluşturacağı Networklarla imtiyazlı bir yer edinmesi mümkündür”

Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim, “Studgard dünyanın Network konusunda dünyanın en iyi çalışan Belediyesi. Gaziantep, Studgart Belediyesi’nin kurduğu Uluslararası bir Network olan Mobilty Citys adı verilen Ulaşım Dostu Kentler Birliği’ne üye. Çocuk Dostu Kentler Birliği Yine, Studgart Belediyesi’nin kurduğu bir Network.

Strasbourg Üniversitesi’nde Uluslararası Network eğitimi veren Gilles Heıttz, daha çok özel şirketlere, kuruluşlara kendi networklarını oluşturmaları konusunda verdiği danışmanlık çalışmaları sürdürüyor. Networkları güçlü olan şirketler, müşteri-firma ilişkisini daha sağlıklı yürütmektedirler. Kentler de böyle. Ortadoğu ile Avrupa arasında bir geçit, bir köprü konumunda bulunan Türkiye’nin bu rol içerisinde oluşturacağı Networklarla imtiyazlı bir yer edinmesi mümkündür” diye konuştu.

İbrahim Evrim, “Tarihi Kentler Birliği, Çocuk Dostu Kentler Birliği, İklim Eylem Planını Benimseyen Kentler Birliği, Belediyeler Birliği, Güneydoğu Anadolu veya Ortadoğu Çocuk Dostu Kentler Birliği, Trafik Dostu Kentler, Hava Kirliliği İle Mücadele Eden Kentler Birliği gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz bu tür oluşumlarla önemli olan burada bu tür yararlı bilgilerin Gaziantep bünyesinde toparlanması, bu iki taraf arasında paylaşılmasında önemli bir rol oynanmasıdır” dedi.

“Bu çalışmada örnek verdiğimiz Studgard Belediyesi Network çalışmasının finansmanının bir kısmını kendi karşılamış, kalan kısmı sponsorluk yöntemi ile halletmiştir. Fikir iyiyse destekleyen mutlaka çıkar” diye Evrim;

Ana hedef doğu ile batı arasındaki geçiş köprüsü rolünü üstlenmek ve bunu kurumsal örgütlenmelerle desteklenmesi, bu sayede şehrin değerini arttırmak. Gaziantep’in önemini arttıracak Networkların sayısını ne kadar arttırırsak, şehrin önemi o kadar çok artacaktır. Konferansı temel amacı bir farkındalık yaratmaktı” diye konuştu.