HIZLI ERİŞİM
12.06.2010

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İklim Planlamasında Türkiye’ye Örnek Oldu

Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim, Gaski Genel Müdürü Fahreddin Uslusoy, İl Çevre Müdürü Mesut Niziplioğlu, TÜİK Bölge Müdürü Dr. Ahmet Tan, İl Tarım Müdürü İbrahim Yılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şafak Tercan Hengirmen, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yetkilileri adına ICE Firmasından Jose Lopez, Lale Capalov katıldılar.

Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim konuşmasında, “Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nü onaylama girişimi, iklim değişikliği sorununda çözümün bir parçası olmaya yönelik kararlılığın önemli bir göstergesidir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu çözüme biz de ortak olmak için çalışmalara başlamış bulunmaktayız” dedi.

Evrim, “Bu çerçevede, iklim değişikliği alanındaki yeni projemiz olan Gaziantep İklim Eylem Planı projesini lanse etmekten büyük memnuniyet duymaktayım. Projenin çıktıları ise, süregelen Kopenhag müzakerelerine, Türkiye’nin ve Gaziantep’in proaktif bir yaklaşımla katılım sağlamasını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Toplantıda, “Dünyanın yakın geleceğinin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun olan küresel iklim değişikliği olduğunu belirten Jose Lopez, “1850’den bu yana dünyada ısı ölçümleri yapıldığını, son 150 yıl içerisinde en sıcak 12 yılın 1996’dan sonrasına denk geldiğini söyledi.

Lopez, “Isı artışı ile birlikte kar ve buz miktarında azalma olmaktadır. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın en büyük sebebi sera gazlarındaki salınımdaki artıştır. Eski buzullardan alınan karbon örnekleri son 200 yılda sanayi ve teknolojinin kullanılması ile birlikte karbondioksit salınımında müthiş bir artış olmuştur. Karbondioksit salınımında Enerji %25, Ulaştırma %13, Tarım %13,5, Isıtma %8, Sanayi %20 Çöpler-Atıksu İşlenmesi Sırasında %3 ve Ormanların kesilmesi %5 oranında etkili olmaktadır” dedi.

Jose Lopez, “Türkiye’de ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu konuda bir şey yapılmak istenmesinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için hem bir vizyon oluşturduğunu hem de diğer belediyelere karşı önder ve örnek konumda yer almasını sağladığını” söyledi.

ICE Firması Yetkilisi Lale Capalov, Küresel sorunlar ve küresel çözümler başlığı altında yaptığı konuşmasında, “Dünyanın geleceğini tehdit eden bu çok yönlü konu için bir takım oluşturmak lazım. Hem karbonu azaltmak hem de oluşan karbonu ayrıştırmak için ciddi bütçeler harcanmaktadır. Karbon salınımını azaltırken bu maliyetleri azaltmak hedef olmalıdır. İklim değişikliğinin kendini en çok kuraklık ve sel olarak gösterdiğini, iklimle mücadelede gelişmekte olan ülkelere destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Lale Capalov, “AB’nin sera gazlarının salınımını 2012 yılına kadar %21 oranında azaltma taahhüdü var. Türkiye AB’ye girmek istiyorsa bu hususa dikkat etmeli, sera gazlarının salınımının azaltılması konusunda çalışmalar yapmalıdır. Oysa Türkiye ne gelişmiş, ne de gelişmekte olan bir ülke statüsünde değil, özel bir statüde yer alıyor. Bu yüzden de şu an için bir azatlım taahhüdünde bulunamıyor.

İklim değişikliği ile mücadeleyi sadece sera gazı azatlımı olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Capalov, “Konutlarda ısınmadaki uygulama yanlışlarının önlenmesi, sanayide enerji maliyetlerinin azaltılması tasarrufu sağlayacağı gibi rekabet gücünü arttırıcı unsurlar olarak gerçekleşecektir. Hava kirliliğinin azalması bir kente gelişme, güzellik ve artı değer katacaktır” dedi.