HIZLI ERİŞİM
12.05.2010

Gaski Genel Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Er’in Başkanlığını yaptığı gelen kurulda 10 madde görüşüldü.

Genel Kurulda; GASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 2009 Yılı Mali Kesin Hesap, Bilânço, Kar-Zarar Cetvelleri, 2009 Yılı Faaliyetleri Hakkında Denetçi Raporu, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Kapsamında GASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2.Sayılı Boş Kadro Değişikliği Ve 3.Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelleri, Teftiş Kurulu Yönetmeliğindeki Değişiklikleri, İçme Suyu Bağlantı Ve Onarım Ücretleri, Kanalizasyon Bağlantı Ve Onarımlarının Ücretlendirilmesi, Kanalizasyon Veya Yağmursuyu 2.Bağlantı Ve Özel Mülkiyet İçinde Yapılacak İmalatların Ücretlendirilmesi, Tarifeler Yönetmeliğindeki Değişiklik Ve Yeni Düzenlemeler Görüşüldü.

Gündem dışında 1 maddenin oylanarak görüşüldüğü Genel Kurulda GASKİ Genel Müdürü Fahreddin Uslusoy, su sayaçlarının değiştirilmesi ile ilgili soruya“ 10 yıllık ve daha eski sayaçların Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü yönetmenliğinde değiştirilmesi ve kalibrasyon testinin yapılması öngörülüyor. Bu eski sayaçların sökülmesi, kalibrasyonun testinin yapılmasının, sayaç bakımı ve sayacı tekrar takmanın yol açtığı masrafın yeni bir sayaç maliyetini geçtiğini gördük. 10 yıllık ve daha eski olan sayaç abonelerinin sayaçlarını bütün bu masraflı işe girmeden yenisi ile değiştirerek vatandaşlarımızı fazla maliyetten kurtarıyoruz. Bu yeni sayaç işlemini gerçekleştirirken yine vatandaşlarımızı düşünerek sayaç ücretini üç ayrı taksitte faturalara yansıtıyoruz” dedi.

Uslusoy, “Tüm bu çalışmalar, ilimizde kullanılan mevcut su kaynaklarının korunması, abonelerimizin isteği dışında ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçların hassasiyetlerini kaybetmesinden kaynaklanacak olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlamak ve ilgili kanun hükümlerinin yerine getirilmesi amaçlamaktadır” diye konuştu.GASKİ Genel Kurulunun Mayıs Ayı 2.Olağan toplantısının 28 Mayıs 2010 Cuma Saat 15.00 de yapılmasına karar verildi.