HIZLI ERİŞİM
01.06.2010

Çamurcu Ve Dereboyu Sokakları, Kültür Yolunda Yerlerini Almaya Hazırlanıyorlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Asım Güzelbey, ‘Kale ve çevresi, şehrin nüvesini oluşturarak her dönem canlı bir merkez olmuştur. Kale çevresinden başlayan Kültür Yolu Projesi birçok sokak ve caddeyi kapsamakta, bu aks üzerinde Han, Cami, Hamam, Kahvehane ve Mevlevihane gibi taşınmaz kültür varlıkları yer almaktadır’ dedi.

Güzelbey, “Kültür Yolu üzerindeki birçok kültür varlığının restorasyonunun yanı sıra toplam 5,5 km’lik bir alanda cephe düzenlemesi ve 3,5 km’lik yol, kaldırım, altyapı ve peyzaj düzenlemesi yaptık. Şimdi kültürel dokunun içerisinde bulunan ve birçok tescilli ve tescilsiz yapının yer aldığı, Kültür Yolu’nu ana arterlere bağlayan sokakların ‘Sokak Sağlıklaştırma Projelerini’ hazırlıyoruz” diye konuştu.

‘Gaziantep’in en eski yerleşim yerleri bilindiği gibi kale çevresinde yer almaktadır’, diyen Başkan Güzelbey, “Buralarda, büyük oranda özgün kimliğini korumuş olan sokaklar, evler bulunmaktadır. Gaziantep’in geleneksel konut dokusunun yoğun olarak bulunduğu; Çamurcu ve Dereboyu sokaklarının ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ Belediyemizin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır.

Sokak Sağlıklaştırma işi ile kültürel mirasımız olan Antep evleri ve sokakları hak ettiği özgün kimliğine kavuşacak. Kültür Yolu ile birlikte bu alanlar bir çekim merkezi haline gelecektir. Turizm potansiyelinin artacağı gibi geleneksel dokunun korunmasıyla tarihten gelen tüm yaşam izlerinin nesiller boyu yaşatılması sağlanacaktır. Diğer bütün projelerimizde olduğu gibi bu proje de kamu-sivil birlikteliğinin bir örneği olacaktır” dedi.

Yöresel keymıh taşından yapılmış olan tescilli/tescilsiz evlerin yer aldığı, özgün sokak dokusu korunmuş olan 450 metrelik aks üzerindeki bu sokakların restitüsyon, rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmakta ve kısa sürede de tamamlanması planlanmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun projeleri onaylamasıyla restorasyon işlerine başlanacaktır.