HIZLI ERİŞİM
20.12.2022

BÜYÜKŞEHİR’DEN, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK EĞİTİMİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) iş birliğinde “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Eğitimi” verildi.

Büyükşehir Belediye bünyesinde denetleme ve uygulama kısmında görev alan teknik personelin bilgi birikimini arttırmak için Gaziantep Ekolojik binada verilen eğitimde, TÜYAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu, teorik ve pratik bir sunum yaptı.

Sunumda, TÜYAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu, yangın yönetmeliğe dair güncellemeler, uygulama detayları, tasarım esasları ve çözüm önerileri üzerine interaktif bir çalışma yürüterek mimari, mekanik ve elektrik yangın tesisatı uygulama proje örnekleri üzerinde durdu.

Öte yandan eğitimde, bina ve yapıların tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanım safhalarında çıkabilecek yangınlar başta olmak üzere yangın sonrası yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesi için yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, kontrolün ve denetimin detayları konusu ele alındı.

Teorik ve uygulama eğitimi olarak iki gün süren eğitimde ilk gün, tüm yapı türlerinde yangın riskini en aza indirmek, çıkan yangın tehlikesinden kaynaklı can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve mümkünse önlemek için yapılması gerekenlerin yer aldığı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin incelenmesinin yanı sıra teorik eğitim verilirken ikinci gün ise örnek mimari projeler üzerinden yönetmeliğe göre yangın tedbirleri dikkate alınarak uygulama eğitimi verildi.