HIZLI ERİŞİM
26.10.2020

BÜYÜKŞEHİR EV SAHİPLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK EĞİTİMİ

GAZİANTEP BU EĞİTİMDE ÖNCÜ OLACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde daha verimli bir ulaşım ağını şehre entegre etmek amacıyla kentin muhtelif yerlerinde bulunan insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için 7 çevre ilin online, Büyükşehir Belediyesi’nin teknik personellerinin ise yüz yüze katılımıyla Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik (SUMP) eğitimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda şehrin metropol kültürünü güçlendirmek adına Avrupa Birliği Delegasyonunca 21 Ekim ve 23 ekim tarihleri arasında Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik eğitimi, 7 çevre ilin ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili teknik personellerinin katılımıyla hayata geçirildi. Eğitim çerçevesinde entegrasyon, katılım ve değerlendirme ilkeleri dikkate alınarak insanların ve işletmelerin gereksinimleri gereğince tasarlanan stratejik planlama anlatıldı. Eğitim sonrasında AB SUMP Uzmanı Kristiana Chakarova, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le görüştü, Chakarova, Gaziantep ulaşımının iyi durumda olduğunu dile getirerek Gaziantep’in bu eğitimde öncü şehirlerden olacağının altını çizdi. 

3 gün süresince devam eden eğitimlerde SUMP, “İşlevsel kentsel alanda” sürdürülebilir hareketliliği planlama, kurumsal sınırlar arasında iş birliği yapma, vatandaşları ve paydaşları içerme, mevcut ve gelecek performansı ölçme, uzun dönemli ve açık bir uygulama planı tanımlama, tüm taşıma biçimlerini entegre bir şekilde geliştirme, izleme ve değerlendirme için düzenleme ve kaliteyi sağlama kurallarını baz alarak katılımcılara bilgi sağladı. 

SUMP, geleneksel planlama yaklaşımlarının aksine vatandaşların ve paydaşların katılımına, sektörler arasındaki politikaların özellikle ulaşım, arazi kullanımı, çevre, ekonomik kalkınma, sosyal politika, sağlık, güvenlik ve enerji gibi farklı hükümet katmanları arasında ve özel aktörler iş birliğinde geniş kapsamlı politikaların koordine edilmesine özel önem veriyor. Konsept, aynı zamanda, hareketliliğin tüm yönlerini, biçimlerini ve hizmetleri bütünleşik bir şekilde kapsama ve idari sınırları içindeki tek bir belediyenin aksine, tüm "işlevsel kentsel alan" için planlama yapma ihtiyacını vurguluyor.