HIZLI ERİŞİM
29.09.2018

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENERJİ VE İKLİM ÇALIŞMALARINDA ÖNE ÇIKTI

   Ulusal ve uluslararası iklim değişikliği mücadelesine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarına yön veren Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğünce hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) Projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

21 Aralık 2017 tarihinde başlayan proje kapsamında, en güncel veriyle kentin ve Büyükşehir Belediyesi'nin sera gazı emisyon envanteri hazırlandı. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik il genelinde uygulanabilir eylemler belirlendi. Kentin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği, uyum için yapılması gereken kısa, orta ve uzun vadeli eylemler ortaya konuldu.

Proje süresince ildeki pek çok kurum ve kuruluşla bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Nisan ayı içerisinde bina sektörü ve iklim değişikliğine uyum konularında iki ayrı çalıştay düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele alanlarındaki çabaları ve girişimleri ilk olarak 2011 yılında hazırlanan "Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı - Enerji ve Sera Gazı Emisyon Profili, Ön Eylem Planı ve Uygulama Stratejisi"yle somutlaştırıldı. Ardından 2016 yılında " İklim Değişikliği Eylem Planı " hazırlandı, sürdürülebilir bir bölgesel ekonomi geliştirmek amacıyla 2016-2023 dönemi için sera gazı azaltımı yönünde öncelikli eylemler belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son olarak, 2017 yılı Aralık ayında, ortalama küresel ısınmanın 20 derecenin altında tutulmasına katkıda bulunmak gibi ortak bir vizyona sahip olan Başkanlar Akdi'ni imzaladı. Akit uyarınca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2030 yılı için sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 azaltmayı ve iklim değişikliğine uyum konusunda bir program oluşturmayı taahhüt etti. Bu girişimle birlikte Gaziantep, SEİEP kapsamında iklim değişikliğine uyum konusunu da Türkiye'de ilk iki belediye arasına girdi.

Taraf olunan başkanlar akdiyle 2030 yılına Gaziantep ilinin toplam emisyonlarında ve kişi başı emisyonlarında yüzde 40 azalma görülmesi bekleniyor.