HIZLI ERİŞİM
05.12.2020

BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Gazetesi’nde bugün yer alan “İhale Saadeti” başlıklı haber ile ilgili olarak açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

 

Habere konu olan şirketin katılmış olduğu ihaleler açık bir şekilde ve tüm yasal süreçlere uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. 4734 Sayılı Kanun’un 19. Maddesinde yer alan “Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür” kuralına göre yapılan ihaleleri çok sayıda rakiple yarışarak kazanan firmanın katılım yeterliliği ya da başka konularda yasal bir engeli bulunmamaktadır. Mezkur firma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelerde en az 4, bazı ihalelerde ise 9 firma arasından en uygun mali teklifi vererek işi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca araştırılınca görülecektir ki aynı firma başka kamu kurumlarının ihalelerine de girmiş ve en iyi teklifi verdiği çok sayıda ihaleyi yüklenmiştir.

 

İhalelerde idaremiz tarafından temel ilkeler olan; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenirliği engelleyecek bir durumun söz konusu olmamasına özellikle dikkat edilmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur