HIZLI ERİŞİM
18.05.2010

Basın Açıklaması

Şehrimizde yayınlanan bazı Yerel Gazetelerin 14.05.2010 tarihli nüshalarında yer alan haberde Gaziantep CHP İl Başkanı Sayın Hasan Öztürkmen’in ‘GASKİ Vatandaştan 5 Milyon Haksız Kazanç Elde Ediyor” ifadesine yer verilmiştir.

Gaziantep halkına yanlış ve dayanaksız bilgilerle aksettirilen bu haberle ilgili olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey tarafından yapılan açıklama aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın Yetkili;

Abonelerimizin kullandığı suları ölçümlemeye yarayan su sayaçlarının hassasiyetleri, “sayacın kullanım ömrüne bağlı olarak” azalmaktadır. Bu nedenle 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa istinaden 24/07/1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin'' 9. maddesinin (b) bendine göre su sayaçlarının 10 yılda bir muayenesinin yapılıp; hassasiyeti azalan sayaçların yenilenmesi, hassasiyeti değişmemiş sayaçların da yeniden kullanılması hakkında düzenleme getirilmiştir.

Su sayaçlarının 10 yılda bir periyodik muayenelerinin yapımı, DAHA ÖNCEKİ YILLARDA; kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, düzenli olarak gerçekleştirilmediğinden 2004 yılı ve öncesindeki sayaçlarla ilgili periyodik muayene işlemleri tamamlanmamıştır.

Şu anda abonelerimize ait 20, 30, 40 yıllık sayaçlar sahada kullanılmaktadır. Bu sayaçların hiç birisinin, yeni yönetmeliklerle belirlenen, teknik standartları sağlaması mümkün olmadığından suyun doğru ölçümlenmesi, 10 yıllık sayaçların hassas ölçüm kabiliyetine sahip sayaçlarla direkt değişimlerinin yapılması, kayıp kaçak oranlarının belirlenmesi ve dolayısıyla milli servetin korumasında zorunluluk oluşturduğundan; GASKİ Genel Kurulunca karara bağlanarak Tarifeler Yönetmeliğinde doğrudan değişimlerle ilgili tarife düzenlenmiştir.

Bu değişimlerden sonra abonelerimiz lehine az kayıt gösteren sayaçların yanında gerçekte kullanılan miktardan çok daha fazla kayıt gösteren sayaçlarda sahada yenilenmiş olacaktır. Bu yenileme çalışması 347.000 aboneye değil yalnızca 2004 yılından önceki değişimi yapılmamış ve ilgili yönetmenliklerdeki hassasiyet taşımayan abonelere yapılacaktır. Kaldı ki; değişimi yapılacak sayaçlara uygulanan bedel, yalnızca kalibrasyon kontrolü için harcanarak bedelin çok da üstünde değildir.

Abonelerimize ödeme kolaylığı açısından sayaç bedelleri, sayacın takılmasından sonraki ilk okuma ile çıkacak fatura dahil olmak üzere üç eşit faturaya bölünerek tahsil edilmektedir. Ayrıca abonelerimize taktığımız sayaçlar yukarıdaki yönetmeliklere uygun hassasiyette 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Açık İhale Yöntemi ile toplu olarak satın alınmış olup, ilgili ihale için 3 firma katılım dosyası satın almış ihaleye 2 firma katılmıştır. İhale sonucu alınan sayaçların aynısı, piyasada daha yüksek fiyata satılmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen tüm çalışmalar, ilimizde kullanılan mevcut su kaynaklarının korunması, abonelerimizin isteği dışında ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçların hassasiyetlerini kaybederek eksik ya da fazla ölçülmesinden kaynaklanacak olumsuzların ortadan kaldırılmasını sağlamak ve ilgili kanun hükümlerinin yerine getirilmesini amaçlamaktadır.

İlkeli yayıncılık anlayışınıza güvenerek; cevabi yazımızın değerli okuyucularımıza ilan edilmek üzere gazetenizde yer verilmesi hususunda gereğini rica eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Dr. Asım GÜZELBEY
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı