HIZLI ERİŞİM
08.06.2021

ANIT YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

   Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması” sonuçlandı. Yüksek Mimar Orhan Ersan’ın ekip başı olduğu proje birincilik ödülünü kazandı.

 

Antep’in adaletsiz bir işgale karşı yapılan destansı savunmasının kahramanlarını anmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde organize edilen “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması” sonuçlandı. 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi yanında 10 bin 500 metrekarelik alanda yapılması planlanan anıt için yarışmaya giren projeler arasından Yüksek Mimar Orhan Ersan’ın ekip başı, Yüksek Mimar Gülcan Afacan, Yardımcı olarak Mimar Efe Üzüm, Danışman olarak da Doç. Dr. Deniz Dokgöz ve Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu’ndan oluşan ekibin yaptığı proje birinciliği göğüsledi.

 

Yarışmada 2’ncilik ödülünü ekip başı Mimar Pınar Kesim Aktaş’ın yaptığı, Peyzaj Mimarı Mehmet Cemil Aktaş, yardımcılığı Peyzaj Mimarları Şeyma Kahraman, Lokman Turunç’un ve öğrenciler Hilal Yivci ile Sümeyye İşbilir’in yaptığı, danışman olarak Peyzaj Mimarı Okan Mutlu Akpınar, Mimar Hüseyin Hilmi Kezer’in olduğu ekip kazandı. 

 

3’üncülüğü Ekip Başı Mimar Kutlu İnanç Bal, Mimar Hakan Evkaya, yardımcılar Mimarlar Yasemin Kılıç, Serhat Çakır, İpek Gönüllü Bilikci, Ömer Faruk Aslan, Özlem Karakoç ve mimarlık öğrencileri İmre Bilgin ile Yetkin Erce Ecer’in oluşturduğu proje aldı.

 

5 adet proje ise eşdeğer mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. Birinci proje, Ekip Başı Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Gülay Gamze Güven, Endüstri Ürünleri Tasarımcıları Ada Rahvancı, Deniz Aslan ve Göksun Sönmez, Mimarlar Mine Öztürk, Ayçıl Yılmaz, Merve Pilgir ve Deniz Yılmaz, Resim İş Ayşegül Yarar, Peyzaj Mimarı Arzu Kutkam, Resim İş Necmettin Yağcı ve Seramik Sanatçısı Azimet Karaman’ın oluşturduğu ekibin yaptığı proje aldı. İkinci olarak Ekip Başı Mimar İsmail Kocataş, Mimarlar Gülşah Güneş ve Esra Demirci ekibinin yaptığı proje kazanırken, üçüncü ise Ekip Başı Mimar Sıddık Güvendi, Mimarlar Cihan Sevindik ve Oya Eskin Güvendi, Yardımcı Mimar Senem Müştak Sevindik, yardımcı öğrenciler Abdullah Kahraman, Elif Sakallı, Gülcan Coşkun, Emirhan Ayata ekibi eşdeğer mansiyon ödülünün sahibi oldu.  Eşdeğer Mansiyon Ödülünü kazanan bir diğer ekip ise Ekip Başı Mimar Alper Karasu ve Mimar Merve Kalaycı’nın bulunduğu ekip aldı. Yarışmanın Eşdeğer Mansiyon Ödülü’nü kazanan son ekip, Ekip Başı Mimar Tuna Han Koç, Y. Mimar Zeynep Altınbaşlı, yardımcı öğrenciler Tunga Tüdeş, Merve Akbay ve Ezgi Üzümcü oldu.

 

Yarışmada asıl jüri üyeleri Sanat Tarihçisi- Ressam Prof. Dr. Jale N. Erzen, Heykeltıraş Seyhun Topuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Mimar Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar Murat Tabanlıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mimar Erdem Güzelbey ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu oldu. Danışman jüri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Heykeltıraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Mimar Doç. Dr. Gülden Gümüşburun Ayalp, Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Mimar Aslı Tezel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Zafer Okuducu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İrem Elbeyli’nden oluştu. Yarışmanın raportörlüğünü ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, Uzman Arkeolog Zeynep Akkaya Temel, Mimar İrem Donç ve Mimar Taner Yürekli yaptı.

 

 

 

“25 ARALIK 2021, GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN

100. YILINDA, KAHRAMANLARIMIZIN ANILMASI İÇİN ANIT VE ÇEVRE

DÜZENLEMESİ PROJE YARIŞMASI”

JÜRİ ÇALIŞMALARI TUTANAĞI

 

“25 Aralık 2021, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında, Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması” jüri değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere 5 Haziran 2021, Cumartesi günü saat 09:00’da Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi çok amaçlı toplantı salonunda; danışman jüri üyeleri, asli jüri üyeleri, yedek jüri üyeleri ve raportörler toplanmıştır.

 

COVID19 pandemisi dolayısı ile oluşan mücbir nedenler ve salgın hastalık riski nedeni ile Cumhurbaşkanlığı Kararlarına esas alınarak İdare’nin oluru ile asli jüri üyelerinden Jale ERZEN ve Seyhun TOPUZ ile Yedek Jüri Üyesi Ozan Önder ÖZENER çalışmalara çevrimiçi olarak katılmışlardır.

 

Değerlendirme çalışmalarına katılan jüri üyeleri, yarışmaya katılan projeleri daha önce görmedikleri ve yarışmacıları tanımadıkları hususunda yazılı ve sözlü olarak dürüstlük beyanında bulunmuştur.

 

Projelerin değerlendirilmesinden önce jüri, saat 09:30’da 28 adet projeyi bireysel olarak değerlendirmeye başlamıştır. Toplantıda, raportörlük jüri üyelerine aşağıdaki raporu sunmuştur:

 

1.   Şartnamede kargo ile teslim alım için son gün olarak belirtilen tarihte toplamda 29 proje teslim alınmıştır.

2.   Kimlik zarfı ve raporları bulunmayan 9 numaralı projenin yarışma dışı kalmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

3.   8 adet projenin maketi mevcuttur.

4.   12 adet projenin animasyonu mevcuttur.

 

Bireysel değerlendirmelerden ve yarışma raportörlüğünün verdiği bilgilerden sonra birinci tur jüri değerlendirmesi yapılmıştır. Daha sonra ikinci ve üçüncü tur elemelere geçilmiştir. Bu elemeler sırasında bireysel değerlendirmeler ve her projenin dijital görselleri ve raporlarının ayrıntıları ile incelendiği toplu değerlendirmeler yapılmıştır. Son tura kalan 8 proje tekrar değerlendirilerek ödül sıralaması ve mansiyon alan projelerin belirlenmesi tamamlanmıştır.  İlgili zarflar açılarak belge kontrolleri ve kimlik tespitleri yapılarak jüri çalışması sonlandırılmıştır.

 

JÜRİ RAPORU I

 

25 Aralık 2021 Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması Jürisi 5 Haziran 2021, Cumartesi günü saat 09:00’da Gaziantep Savunması, Kahramanlık Panoraması ve Müzesi çok amaçlı toplantı salonunda toplanmıştır. 09:30’da başlayan ilk bireysel incelemelerden sonra 10:15’te toplu değerlendirmenin ilk oturumu başlamıştır.

 

Raportörlük raporuna istinaden 9 sıra no’lu projelerin şartnamede belirtilen kimlik zarfı, mimari raporlar, yaklaşık maliyet ve iş programı koşullarına uygun olmaması nedeni ile elenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

1. Tur Eleme

 

Jüri değerlendirmeleri neticesinde 10, 11, 16, 21, 22, 23, 26 ve 28 numaralı projeler oy birliği ile birinci turda elenmiştir.

 

2. Tur Eleme

 

Jüri bireysel incelemeler ve toplu değerlendirmeler ışığında aşağıda verilmiş olan;

·         Bağlam ile olan kentsel ve mimari ilişkilerdeki olgunluk

·         Önerilen projedeki kamusal mekânlar ve programların potansiyelleri

·         Üst ölçekteki kentsel duruma yönelik araştırmalar ve analizlerin derinliği

·         Önerilerin temelini oluşturan kavramsal yaklaşımın içeriği

·         Projenin konusu olan tarihi olayların sanatsal yorumunun derinliği ve içeriği

·         Kentsel, peyzaj ve mimari müdahale yaklaşımlarındaki tutarlılık

·         Grafik anlatım ve temsildeki olgunluk

 

konularındaki değerlendirmelere göre 2, 3, 12, 15, 18, 24 ve 27 numaralı projelerin elenmesine oy çokluğu ile karar vermiştir.

 

3. Tur Eleme

 

4, 5, 6, 8 ve 19 numaralı projelerin oybirliği veya oy çokluğu ile elenmesine karar vermiştir. Bu projeler ile ilgili jüri değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir.

 

4 no’lu Proje

 

Projenin ortaya koymuş olduğu genel yaklaşım ve anıt alanındaki kütlesel form düzeni ve kütle dili jüri tarafından olumlu olarak değerlendirilmiş ancak peyzaj ve kentsel tasarım düzeyindeki kararların ve düzenlemelerin olgunluk düzeyi ile ana fikrin imgeye yaptığı direk referans eleştirilmiştir.

 

Proje Oyçokluğu ile elenmiştir (Karşı Oy: J. Erzen, S. Topuz)

 

5 no’lu Proje

 

Projenin alan içerisinde bir kentsel odak yaratma gayreti ve bu odak içerisindeki anıtın su ile olan ilişkileri olumlu bulunmuştur. Tasarımın kentsel ve peyzaj kurgusu içerisine yerleşen elemanların ele alınışı ve projenin temsili ayrıca pozitif değerlendirilmiştir. Ancak peyzaj müdahalelerindeki düzensizlik ve kararsız tutum, kentsel ilişkilerin kurulması konusundaki sorunlu ve tekrarlı yaklaşım ve merkezdeki anıtın jenerik dili eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile elenmiştir.

 

6 no’lu Proje

 

Projenin net kurgusu, görsel anlatım konusundaki çabası, proje alanının farklı işlevlere izin verebilecek kentsel boşlukların yaratılması ve rasyonel planlama yaklaşımı olumludur. Anıtın kütlesel dili, vurgulu mesaj kaygısı ve kentsel odağın tekdüze kurgusu jüri tarafından eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile elenmiştir.

 

8 no’lu Proje

 

Proje alanı içerisindeki kentsel kararlar ve kültür rotasının oluşturulma motivasyonu olumludur. Anıt ve çevresine yönelik kararların düzeyi, anıtın konstrüksiyonu ve detaylandırılması konusunda yapılan araştırmalar ve temsiller jüri tarafından pozitif yönde değerlendirilmiştir.  Ancak anıt ve çevresindeki kütle ve form dilinin jenerikliği, verilen alt metin ve kavramlar ile kentsel ilişkilerin kurulması yanında peyzaj kurgusuna yönelik sorunlar eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile elenmiştir.

 

19 no’lu Proje

 

Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması ve temsil niteliği açısından olumlu değerlendirilmekle beraber, proje kurgusunun temelinde yer alan duvarların yoğunluğu ve kentsel etkisi ile oluşturulan deneyimin proje alanı ve kentsel ilişkileri bloke eden kapalı yaklaşımı eleştirilmiştir.

 

Proje Oyçokluğu ile elenmiştir (Karşı Oy: H. Kahvecioğlu)

 

Bu sonuçlara göre ödül grubuna kalan 8 (sekiz) adet proje 1, 4, 7, 13, 14, 17, 20 ve 25 numaralı projelerdir.

 

JÜRİ RAPORU II

 

25 Aralık 2021 Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması Jürisi 5 Haziran 2021, Cumartesi günü saat 13:45’te Gaziantep Savunması, Kahramanlık Panoraması ve Müzesi çok amaçlı toplantı salonunda toplanmıştır. Bireysel ve toplu değerlendirmelerin ardından ödül sıralaması aşağıda verilmiştir. Buna göre:

 

·         7 nolu proje 1. Ödül

·         25 nolu proje 2. Ödül

·         13 nolu proje 3. Ödül

·         1 nolu proje Eşdeğer Mansiyon

·         14 nolu proje Eşdeğer Mansiyon

·         17 nolu proje Eşdeğer Mansiyon

·         20 nolu proje Eşdeğer Mansiyon

·         29 nolu proje Eşdeğer Mansiyon

 

ödüllerine değer görülmüştür. Ödül ve mansiyon kazanan projelere ilişkin jüri değerlendirmesi aşağıda sırasıyla verilmiştir.

 

29 no’lu Proje (Eşdeğer Mansiyon)

 

Projenin kent merkezinde anma/anıt alanı ile rekreatif işlevleri gözeten incelikli tavrı ve oranlı peyzaj müdahaleleri ile anıtı kronolojik bir çerçevede kurgulanmış bir anı duvarı olarak ortaya koyan sakin yaklaşımı jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Anıt Park ve Anıt Meydanı arasındaki ilişkilerin kopukluğu ile mevcut 25 Aralık Panorama Müzesi ile oluşan kentsel ilişkilerin sorunlu ara mekânlar şeklinde gelişmesi ve müzenin geçiş mekânlarını baskılayıcı tavrı eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile Eşdeğer Mansiyona değer bulunmuştur.

 

20 no’lu Proje (Eşdeğer Mansiyon)

 

Proje önerisindeki merkezi kurgu ve anıt odağı çevresindeki saçak ile oluşturulan kentsel deneyim olumludur. Alanın merkezindeki plastik elemanların yerel kültüre referans veren malzeme dokusu ve dili ile kompozisyonun bütünü projenin öne çıkan pozitif yönlerindendir. Projenin en belirgin bileşeni olan perfore saçağın işlevsel problemleri ve seçilen korten metal malzemenin yerel iklim içerisinde kamusal mekân ve konfor bağlamında yaratabileceği ciddi sorunlar eleştirilmiştir.

Proje Oybirliği ile Eşdeğer Mansiyona değer bulunmuştur.

 

17 no’lu Proje (Eşdeğer Mansiyon)

 

Projenin net kentsel tasarım kurgusu ile “Kahramanlar Anıtı’nın” seferberlik ruhuna referans veren kompozisyonu ve farklı peyzaj öğeleri ile bütünleşmesi başarılı bulunmuştur. Projedeki algı, anma ritüelleri ve bağlama yönelik görseller ile konstrüksiyon/üretime yönelik detaylar ve temsillerin gelişmiş olduğu görülmüştür. Anıtın belirli vistalardan 25 Aralık Panorama Müzesi’ni görsel ve kentsel algı bağlamında engelleyen kütle oranları ve yüksekliği ile seçilen kompozit konstrüksiyon sistemi ve modüler levhaların sürekli bakım gerektirebilecek teknik özellikleri eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile Eşdeğer Mansiyona değer bulunmuştur.

 

14 no’lu Proje (Eşdeğer Mansiyon)

 

Projenin anıt ve anma eylemine yönelik alternatif yaklaşımı ve bu ana fikirden hareket ile ortaya koyduğu kamusal mekân kurgusu ile projenin görsel anlatımı jüri tarafından dikkate değer bulunmuştur. Oluşturulan kentsel boşluğun kent yaşamına katılımı ve etkinlik potansiyelleri ile önerilen alanın peyzaj kurgusu ve detaylarına yönelik tasarım çalışmaları olumludur. Proje alanındaki sert zeminlerin toplam peyzaj üzerindeki yoğunluğu ve incelikle tasarlanmış bir kentsel odak olmanın ötesine geçebilen bir bellek mekânının oluşturulması konusundaki sorunları eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile Eşdeğer Mansiyona değer bulunmuştur.

 

1 no’lu Proje (Eşdeğer Mansiyon)

 

Projenin kentsel kurgusu, Demokrasi Meydanı ile oluşturmaya çalıştığı kentsel bağlantı aksı ve alanın kullanımını ve dere boyunca kamusal alan deneyimini zenginleştiren peyzaj yaklaşımı ile alt alanlardaki rekreatif işlev-kamusal alan karşılıkları jüri tarafından olumlu değerlendirilmiştir. Kentsel mobilyalara yönelik çalışmalar jenerik dili nedeniyle eleştirilmiş ve önerilen anıtın form, anlam ve tarihsel bellek bağlamındaki yorumu yeterince güçlü bulunmamıştır.

 

Proje Oybirliği ile Eşdeğer Mansiyona değer bulunmuştur.

 

13 no’lu Proje (3. Ödül)

 

Projenin dere kenarında gelişen ve su öğesini anma ve hatırlama ritüelinin bir parçası olarak ele alma çabası ile Hafıza Odalarındaki deneyimi bütünselleştiren yaklaşımı başarılı bulunmuştur. Projedeki anıtsallık ve kent savunmasına referans veren kurgusu ve kapsamlı bir metin ile desteklenen tasarım fikirleri jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Projenin görsel anlatımı ile soyut anlatımın ön planda olduğu maketin olgunluk düzeyi ayrıca not edilmiştir. Projenin alana olan müdahale seviyesi ve sert zeminlerin baskın olduğu mimari/peyzaj kararlarının ağırlığı eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile 3. Ödüle değer bulunmuştur.

 

25 no’lu Proje (2. Ödül)

 

Merkezde oluşturulan ve yoğun peyzaj dokusu ile belirginleşen “Cennet Bahçesi” savunulan Gaziantep toprağını sembolize eden kavramsal yaklaşımı ve projenin “anma ve hatırlamaya” yönelik tasarım senaryoları ve ritüelleri son derece olgun bulunmuştur. Önerilen sembolik savunma duvarının savunmaya katılan Gazianteplileri temsil eden modüler kompozisyonu, yerel bakır işlemeciliği kültürüne referans veren malzeme ve konstrüksiyon kararları ile inşa/üretim sürecinin Gaziantep Halkının katılımını öngören yaklaşımı Gaziantep Savunmasındaki beraberlik ruhuna referans vermesi nedeniyle ayrıca başarılı bulunmuştur.  Sembolik savunma duvarının üzerinde temsil edilen hikâyenin 25 Aralık Panorama Müzesi içerisindeki içerik ile örtüşmesi ile projenin malzeme ve üretim kararları nedeni ile bakıma ihtiyaç duyabilmesi durumu eleştirilmiştir.

 

Proje Oybirliği ile 2. Ödüle değer bulunmuştur.

 

7 no’lu Proje (1. Ödül)

 

Proje kapsamlı bir tarih okuması ve Gaziantep Savunması sırasında yaşanan olaylara yaptığı referanslar üzerinden kurguladığı anıt alanı ve ona eşlik eden poetik metin ile yalın ancak bir o kadar anlamlı bir anma alanını önermektedir. Anıtın en belirgin görsel ve canlı öğeleri olan ağaçların savunma sırasında canlarını veren Gaziantepliler ile işgalciler tarafından yok edilen ağaçlara ve doğaya yönelik incelikli sembolizmi jüri tarafından takdir edilmiştir. Form ve kütlesel dildeki sadelik ve alanı çevreleyen duvarın kentsel ilişkileri son derece etkili şekilde katalize edebilen tavrı ile ağaçlar ile oluşturduğu materyal ve immateryal diyalog ve ağaçların altında oluşan mekânın deneyimi projenin öne çıkan yönlerindendir. Projenin görsel anlatımındaki seviye yanında verilen proje raporundaki yazınsal üslup ve kavramsal anlatım olgunluğu başarılı bulunmuştur.

 

Proje Oybirliği ile 1. Ödüle değer bulunmuştur.

 

Jüri çalışmasını saat 20:00’de tamamlamıştır.

 

Kimlik zarfları açılarak kimlik tespit tutanağı hazırlanmıştır.

 

Tüm tutanakların ve raporların kontrolü yapılmıştır.

 

 

JÜRİ TAVSİYE RAPORU

 

1. Ödülü kazanan proje ile ilgili olarak özellikle peyzaj kararları ve plantasyona yönelik kararların tekrar değerlendirilmesi önerilmiştir. Kavak ağaçlarının (Kara Kavak-Populus nigra) yaşam döngüsü, botanik özellikleri ve alerjen etkisi nedeni ile sorunlu olabileceği bu nedenle anıtta yöre iklimi ile uyumlu ve uzun ömürlü ağaç türleri (ör. Cupressus sempervirens Horizontalis) ile endemik bitkilerin yer alması önerilmiştir.

 

RUMUZ TESPİT TUTANAĞI

Proje Sıra No

Rumuz

1

69437

2

72576

3

26517

4

11032

5

56851

6

17243

7

82564

8

73840

9

85931

10

21187

11

91325

12

13092

13

46839

14

20391

15

12759

16

BEN27

17

17973

18

27890

19

05142

20

16192

21

12150

22

56748

23

25306

24

57841

25

13628

26

34590

27

87164

28

50738

29

17386

 

 

 

KİMLİK TESPİT TUTANAĞI

 

Ödül Grubu ile Kimlik Zarfında “Açılabilir” ibaresi bulunan yarışma ekipleri açık olarak yazılmış, diğer ekiplerin bilgileri tutanağa geçirilmemiştir.

 

Ödül/Eleme

Proje Sıra No

Rumuz

Ekip Listesi

1. Ödül

7

82564

Orhan Ersan-Ekip Başı-Y. Mimar

Gülcan Afacan-Y. Mimar

Yardımcı

Efe Üzüm-Mimar

Danışmanlar

Doç. Dr. Deniz Dokgöz

Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu

2. Ödül

25

13628

Pınar Kesim Aktaş-Ekip Başı-Mimar

Mehmet Cemil Aktaş-Peyzaj Mimarı

Yardımcılar

Şeyma Kahraman-Peyzaj Mimarı

Lokman Turunç - Peyzaj Mimarı

Hilal Yivci-Öğrenci

Sümeyye İşbilir-Öğrenci

Danışmanlar

Okan Mutlu Akpınar- Peyzaj Mimarı

Hüseyin Hilmi Kezer-Mimar

3. Ödül

13

46839

Kutlu İnanç Bal-Ekip Başı-Mimar

Hakan Evkaya- Mimar

Yardımcılar

Yasemin Kılıç-Mimar

Serhat Çakır-Mimar

İpek Gönüllü Bilikci-Mimar

Ömer Faruk Aslan – Mimar

Özlem Karakoç-Mimar

İmre Bilgin-Öğrenci

Yetkin Erce Ecer-Öğrenci

Eşdeğer Mansiyon

1

69437

Gülay Gamze Güven-Ekip Başı- End.Ürünleri Tasarımcısı

Ada Rahvancı-End.Ürünleri Tasarımcısı

Deniz Aslan-End.Ürünleri Tasarımcısı

Göksun Sönmez-End.Ürünleri Tasarımcısı

Mine Öztürk-Mimar

Ayçıl Yılmaz-Mimar

Merve Pilgir-Mimar

Deniz Yılmaz-Mimar

Ayşegül Yarar-Resim İş

Arzu Kutkam-Peyzaj Y. Mimarı

Necmettin Yağcı-Resim İş

Azimet Karaman- Seramik Sanatçısı

Eşdeğer Mansiyon

14

20391

İsmail Kocataş-Ekip Başı-Mimar

Gülşah Güneş-Mimar

Esra Demirci-Mimar

Eşdeğer Mansiyon

17

17973

Sıddık Güvendi-Ekip Başı-Mimar

Cihan Sevindik-Mimar

Oya Eskin Güvendi-Mimar

Senem Müştak Sevindik-Y. Mimar

Yardımcılar

Abdullah Kahraman-Öğrenci

Elif Sakallı-Öğrenci

Gülcan Coşkun-Öğrenci

Emirhan Ayata-Öğrenci

Eşdeğer Mansiyon

20

16192

Alper Karasu-Mimar

Merve Kalaycı-Mimar

Eşdeğer Mansiyon

29

17386

Tuna Han Koç-Ekip Başı-Mimar

Zeynep Altınbaşlı-Y. Mimar

Yardımcılar

Tunga Tüdeş-Öğrenci

Merve Akbay-Öğrenci

Ezgi Üzümcü-Öğrenci

 

 

 

 

3. Eleme

 

 

 

 

4

11032

Açılamaz

 

5

56851

Açılamaz

 

6

17243

Açılamaz

 

8

73840

Açılamaz

 

19

05142

Açılamaz

 

 

 

 

2. Eleme

 

 

 

 

2

72576

Yusuf Açıkkol-Ekip Başı-Mimar

Ece Ergan-Mimar

 

3

26517

Mehmet Kamil Alpay-Ekip Başı-Mimar

Şehnaz Ergin-Ekip Üyesi

Osman Özgan-Ekip Üyesi

Kübra Azlık-Ekip Üyesi

Aybüke Biçer-Ekip Üyesi

 

12

13092

Açılamaz

 

15

12759

Açılamaz

 

18

27890

Hakan Dernek-Mimar

 

24

57841

Furkan Şanlı-Ekip Başı-Mimar

Elif Ağaoğlu-Mimar

Yardımcılar

Sahide Almira Uğurlu

Mustafa Doğukan Durmuş

Müge Özkan

 

27

87164

Açılamaz

 

 

 

 

1. Eleme

 

 

 

 

10

21187

Açılamaz

 

11

91325

Ömer Çelik- Ekip Başı-Peyzaj Mimarı

Muhammed Furkan Yonar-İnş.Tek.

 

16

BEN27

Açılamaz

 

21

12150

Açılamaz

 

22

56748

Gürol Ustaömeroğlu-Ekip Başı-Mimar

Ayça Araz Ustaömeroğlu- Y.Mimar

Seren Koç-Peyzaj Mimarı

Buğra Günaydın-Mimar

Yardımcı

Meriç Ustaömeroğlu-Öğrenci

 

23

25306

Açılamaz

 

26

34590

Açılamaz

 

28

50738

Açılamaz