HIZLI ERİŞİM
22.01.2021 - 22.02.2021

Muhtelif Mahallelerde sit ve korunma alan sınırları nazım imar planı değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şahinbey İlçesi Kerer Mahallesi sınırları içerisinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı, Şehitkamil İlçesi Yığınlı Mahallesi ve Araban İlçesi Beydili Mahalle sınırları içerisinde korunma alan sınırları nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 22.01.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 22.02.2021 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.18.01.2021

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Kerer Mahallesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı plan değişikliği_öneri25000 Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Kerer Mahallesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı plan değişikliği_mevcut25000 Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_Beydilli Mahallesi_Koruma Alan Sınırı Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Beydilli Mahallesi korunma alan sınırı nazım imar planı değişikliği_öneri25000 Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Beydilli Mahallesi korunma alan sınırı nazım imar planı değişikliği_mevcut25000 Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Yığınlı Mahallesi korunma alan sınırı nazım imar planı değişikliği_öneri25000 Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Yığınlı Mahallesi korunma alan sınırı nazım imar planı değişikliği_mevcut25000 Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_Yığınlı Mahallesi_Koruma Alan Sınırı Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_Kerer Mahallesi_Sit Alanı Başlangıç Tarihi 22.01.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2021