HIZLI ERİŞİM
28.12.2021 - 28.01.2022

Şahinbey Bey Mahallesi kültürel tesis alanı koruma amaçlı imar planı revizyonu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi N38c-18c nazım ve N38c-18c-1d, 4a uygulama imar paftalarında kültürel tesis alanı koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2021 tarih ve 798 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 28.12.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 28.01.2022 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.21.12.2021

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular mevcut_1000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular mevcut_5000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular öneri_1000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular öneri_5000 Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 28.12.2021 Bitiş Tarihi 28.01.2022