HIZLI ERİŞİM
21.08.2020 - 21.09.2020

Oğuzeli Ekinveren Mahallesi Arkeolojik Sit Alanının imar planına işlenmesi imar plan değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Oğuzeli İlçesi, Ekinveren Mahallesi, O39-A2 imar paftasında Arkeolojik Sit Alanının imar planına işlenmesi nazım imar plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 413 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 21.08.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 21.09.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.17.08.2020

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Plan Açıklama Raporu Başlangıç Tarihi 21.08.2020 Bitiş Tarihi 21.09.2020
Duyurular Başlangıç Tarihi 21.08.2020 Bitiş Tarihi 21.09.2020
Duyurular Oğuzeli Ekinveren Mahallesi Arkeolojik Sit Alanının imar planına işlenmesi imar plan değişikliği_öneri Başlangıç Tarihi 21.08.2020 Bitiş Tarihi 21.09.2020