HIZLI ERİŞİM
28.09.2021 - 28.10.2021

Nurdağı Gözlühöyük Mahallesi ilave+revizyon imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Nurdağı İlçesi, Gözlühöyük Mahallesi N37c-11b, 12d nazım ve N37c-12a-4a uygulama imar paftalarında ilave+revizyon nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 552 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 28.09.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 28.10.2021 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.22.09.2021

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular mevcut_1000 Başlangıç Tarihi 28.09.2021 Bitiş Tarihi 28.10.2021
Duyurular mevcut_5000 Başlangıç Tarihi 28.09.2021 Bitiş Tarihi 28.10.2021
Duyurular öneri_1000 Başlangıç Tarihi 28.09.2021 Bitiş Tarihi 28.10.2021
Duyurular öneri_5000 Başlangıç Tarihi 28.09.2021 Bitiş Tarihi 28.10.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 28.09.2021 Bitiş Tarihi 28.10.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 28.09.2021 Bitiş Tarihi 28.10.2021