HIZLI ERİŞİM
Plans detaylı bilgi
Plans Stratejik Plan 2015 - 2019 detaylı bilgi
Plans Iklim Degisikligi Eylem Plani detaylı bilgi
Plans 2016 Mali Yılı Performans Proğramı detaylı bilgi
Plans 2017 Mali Performans Programı detaylı bilgi
Plans 2020 -2024 Stratejik Planı detaylı bilgi
Plans 2018 Mali Yılı Performans Programı detaylı bilgi
Plans 2019 Mali Yılı Performans Programı detaylı bilgi
Plans 2020 Mali Yılı Performans Programı detaylı bilgi
Plans Gaziantep Ekolojik Kent Uygulama Tasarım Rehberi detaylı bilgi
Plans Ekolojik Kent Plan Notları detaylı bilgi
Plans 2021 Mali Yılı Performans Programı detaylı bilgi
Plans 2022 Mali Yılı Performans Programı detaylı bilgi

Reports detaylı bilgi
Reports 2015 Yili Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu detaylı bilgi
Reports Performans Programi 2015 detaylı bilgi
Reports 2017 Mali Durum Raporu detaylı bilgi
Reports Gider Gelişim Raporu 2017 detaylı bilgi
Reports Gelir Gelişim Raporu 2017 detaylı bilgi
Reports 2018 Mali Durum Raporu detaylı bilgi
Reports Gider Gelişim Raporu 2018 detaylı bilgi
Reports Gelir Gelişim Raporu 2018 detaylı bilgi
Reports 2017 Faaliyet Raporu detaylı bilgi
Reports 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu detaylı bilgi
Reports 2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu detaylı bilgi
Reports 2016 Faaliyet Raporu detaylı bilgi
Reports 2015 Faaliyet Raporu detaylı bilgi
Reports 2019 Faaliyet Raporu detaylı bilgi
Reports 2020 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu detaylı bilgi
Reports 2020 Yılı Faaliyet Raporu detaylı bilgi
Reports 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu detaylı bilgi
Reports 2021 Yılı Faaliyet Raporu detaylı bilgi
Reports Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu detaylı bilgi

İmar Planları detaylı bilgi
İmar Planları 1/25000 Ölçekli Nazim Imar Plani detaylı bilgi
İmar Planları 1/100000 Ölçekli Nazim Imar Plani detaylı bilgi