HIZLI ERİŞİM

MOBİL UYGULAMALAR GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası 

Aşağıdaki bilgiler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için veya bize kişisel bilgilerinizi vermeyi tercih ettiğinizde, kişisel bilgilerinizi ne şekilde topladığını ve kullanabileceğini açıklamaktadır.

Bilgi Toplama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gizliliğinize tamamen saygı duymaktadır ve kişisel bilgilerinizi korumak için elinden gelen çabayı sarf edecektir. Genel olarak, bu web sitesine göz atmanız sırasında herhangi bir kişisel bilgi vermeniz gerekmeyecektir.

Çevrimiçi varlığımızın verimliliğini ölçmek amacıyla, bu web sitesindeki bazı sayfalar, bir sitenin kullanıcının (ziyaretçinin) sabit diskine veya tarayıcısına daha fazla işlevsellik sağlamak veya site kullanımını izlemek için aktardığı küçük metin dosyaları olan çerezler içerebilir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, IP adresinizi sıralı kaydetmek, sitemizle ilgilenen yol kullanıcılarını belirlemek ve sitemizi tekrar kullanan kullanıcıları tespit etmek için çerezler kullanabilir, ancak IP adresiniz ile kişisel bilgileriniz arasında bir bağlantı kurmuyoruz(kurmamaktayız). Çerez almak istemiyorsanız veya yerleştirildiğinde size bilgi verilmesini istiyorsanız, web tarayıcınızı -izin verdiği takdirde-; bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Belirli amaçlar doğrultusunda kayıt veya formları gönüllü olarak doldurmak üzere e-bilgileri okumak için Kimlik no, adınız , kimlik bilgileriniz , doğum tarihiniz , iletişim bilgileri,e-posta istenilen hizmet veya bilgiler ve diğer benzer kişisel bilgilerinizi sağladığınız takdirde, kişisel bilgilerinizin kullanımını anladığınız ve kabul ettiğiniz zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kişisel bilgilerinizi belirli amaçlar için kullanabilmesini onayladığınız varsayılacaktır.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı

Kişisel bilgileriniz sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin: belirli belgelere ve/veya hizmetlere yönelik taleplerinizi karşılamak, istenen bilgileri göndermek, bir başvuruyu işleme koymak, bir işlemi yürütme gibi iş amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.

Bununla birlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını yasal yetkililere, kolluk kuvvetlerine ve devlet görevlilerine talep edildiği takdirde sağlayabilir; ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ve halkı korumak için makul şekilde gerekli gördüğünde, son derece kısıtlı bir alıcı kapsamı içinde açıklayabilir. Kişisel bilgilerinizi sağladığınızda, bu tür olayların meydana gelebilmesini önceden görmüş ve kabul etmiş sayılacaksınız.

Bilgilerinizin Üçüncü Taraflara Açıklanması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üçüncü tarafların web sitelerine veya web adreslerine çok sayıda bağlantı içermektedir; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kişisel bilgilerinizi söz konusu üçüncü taraflara açıklamayacak ve üçüncü tarafların gizlilik politikaları nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hizmetlere yönelik taleplerinizi daha iyi şekilde yerine getirebilmek için kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. Elbette Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kişisel bilgilerinizi sadece sizin rızanızla paylaşacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu amaçla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVK Kanunu’nun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediyemize iletmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinizin Güvenliği

Çocukların Kişisel Gizliliğini Destekleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 13 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgiler toplamaz veya onlara kişisel bilgileri için talepler göndermez.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz,

Öncelikle başvurumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. Başvuru için kayıt yaptırmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

Adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz ve adres bilgilerinizi Talep,istek,öneri,şikayet vs. yaptırmanız sırasında kayıt formu vasıtasıyla otomatik olarak elde edilmekte ve işlenmektedir. Başvuru sırasında fotoğraf gönderilmesi halinde, görsel kayıtlarınız (fotoğraflarınız) da işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin bir bölümü hizmet talebinizi işleme almak ve etkinlik yönetimi amacıyla ilgili birimlerimize ve etkinlik hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Başvuru kayıt formu ile elde edilen kişisel verileriniz, operasyonel ve hizmetlerin karşılanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sunuculara aktarılmakta ve bünyesinde saklanmaktadır.

Çerez Politikası Nedir?

Bu çerez uygulama politikası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından veya onlar adına yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar içindir.

İşbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınız veya yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz için bize bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tarafınıza otuz günü aşmamak kaydıyla mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi