HIZLI ERİŞİM
27.10.2020 - 27.11.2020

Şehitkamil Gazi Mahallesi korunma alan sınırı plan değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şehitkamil İlçesi, Gazi Mahallesi, N38c-18d nazım ve N38c-18d-4a uygulama imar paftalarında korunma alan sınırının nazım ve uygulama imar planına işlenmesi imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 535 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 27.10.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 27.11.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.21.10.2020

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Şehitkamil Gazi Mahallesi korunma alan sınırı plan değişikliği_öneri5000 Başlangıç Tarihi 27.10.2020 Bitiş Tarihi 27.11.2020
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 27.10.2020 Bitiş Tarihi 27.11.2020
Duyurular Şehitkamil Gazi Mahallesi korunma alan sınırı plan değişikliği_oneri1000 Başlangıç Tarihi 27.10.2020 Bitiş Tarihi 27.11.2020
Duyurular Şehitkamil Gazi Mahallesi korunma alan sınırı plan değişikliği_mevcut5000 Başlangıç Tarihi 27.10.2020 Bitiş Tarihi 27.11.2020
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 27.10.2020 Bitiş Tarihi 27.11.2020
Duyurular Şehitkamil Gazi Mahallesi korunma alan sınırı plan değişikliği_mevcut1000 Başlangıç Tarihi 27.10.2020 Bitiş Tarihi 27.11.2020