HIZLI ERİŞİM
14.06.2021 - 14.07.2021

Şehitkamil Budak Mahallesi nazım ve uygulama imar planı değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şehitkamil İlçesi, Budak Mahallesi, ada 5791, parsel 1’de kayıtlı taşınmaz ve yakın çevresinde korunma alan sınırı ve tescilli yapıların nazım ve uygulama imar planına işlenmesi ve nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarih ve 277 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 14.06.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 14.07.2021 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.09.06.2021

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Şehitkamil Budak Mahallesi uygulama imar planı değişikliği_öneri1000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Şehitkamil Budak Mahallesi nazım imar planı değişikliği_öneri5000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Şehitkamil Budak Mahallesi uygulama imar planı değişikliği_mevcut1000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Şehitkamil Budak Mahallesi nazım imar planı değişikliği_mevcut5000 Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 14.06.2021 Bitiş Tarihi 14.07.2021