HIZLI ERİŞİM
29.06.2022 - 29.07.2022

Nizip Cumhuriyet Mahallesi korunma alan sınırı imar planı değişikliği_2

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Nizip İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi N39c-21c nazım ve N39c-21c-3b uygulama imar paftalarında ada 394, parsel 5’de kayıtlı taşınmazın korunma alan sınırı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2022 tarih ve 387 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 29.06.2022 tarihinde askıya çıkarılıp, 29.07.2022 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.06.2022

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular _mevcut1000 Başlangıç Tarihi 29.06.2022 Bitiş Tarihi 29.07.2022
Duyurular _mevcut5000 Başlangıç Tarihi 29.06.2022 Bitiş Tarihi 29.07.2022
Duyurular _öneri1000 Başlangıç Tarihi 29.06.2022 Bitiş Tarihi 29.07.2022
Duyurular _öneri5000 Başlangıç Tarihi 29.06.2022 Bitiş Tarihi 29.07.2022
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 29.06.2022 Bitiş Tarihi 29.07.2022
Duyurular Plan Açıklama Raporu_uygulama Başlangıç Tarihi 29.06.2022 Bitiş Tarihi 29.07.2022