HIZLI ERİŞİM
02.07.2021 - 02.08.2021

Duyuru Şehitkamil ve Şahinbey Muhtelif Mahallelerde ilave+revizyon imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şehitkamil İlçesi Umut, Selahattin Eyyubi, 29 Ekim, Güzelyurt ve Şahinbey İlçesi Tekstilkent Mahallelerinde kentsel kullanım alanları, sosyal donatı alanları, açık ve yeşil alanlar 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2021 tarih ve 352 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 02.07.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 02.08.2021 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.25.06.2021

                                                                                        ERTAN AKGÖZ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı V.

   

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Şehitkamil ve Şahinbey Muhtelif Mahallelerde ilave+revizyon imar planı_mevcut5000 Başlangıç Tarihi 02.07.2021 Bitiş Tarihi 02.08.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu Başlangıç Tarihi 02.07.2021 Bitiş Tarihi 02.08.2021
Duyurular Şehitkamil ve Şahinbey Muhtelif Mahallelerde ilave+revizyon imar planı _mevcut25000 Başlangıç Tarihi 02.07.2021 Bitiş Tarihi 02.08.2021
Duyurular Şehitkamil ve Şahinbey Muhtelif Mahallelerde ilave+revizyon imar planı_öneri5000 Başlangıç Tarihi 02.07.2021 Bitiş Tarihi 02.08.2021
Duyurular Şehitkamil ve Şahinbey Muhtelif Mahallelerde ilave+revizyon imar planı_öneri25000 Başlangıç Tarihi 02.07.2021 Bitiş Tarihi 02.08.2021