HIZLI ERİŞİM
08.01.2021 - 08.02.2021

15 Temmuz Mahallesi konut, park ve imar yolu revizyon imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi N38-C4, N38c-17c, 17d nazım imar paftalarında revizyon nazım imar planı, Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 671 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 08.01.2021 tarihinde askıya çıkarılıp, 08.02.2021 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.25.12.2020

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular 15 Temmuz Mahallesi konut, park ve imar yolu revizyon imar planı_mevcut25000 Başlangıç Tarihi 08.01.2021 Bitiş Tarihi 08.02.2021
Duyurular 15 Temmuz Mahallesi konut, park ve imar yolu revizyon imar planı_mevcut5000 Başlangıç Tarihi 08.01.2021 Bitiş Tarihi 08.02.2021
Duyurular 15 Temmuz Mahallesi konut, park ve imar yolu revizyon imar planı_öneri25000 Başlangıç Tarihi 08.01.2021 Bitiş Tarihi 08.02.2021
Duyurular Plan Açıklama Raporu Başlangıç Tarihi 08.01.2021 Bitiş Tarihi 08.02.2021
Duyurular 15 Temmuz Mahallesi konut, park ve imar yolu revizyon imar planı_öneri5000 Başlangıç Tarihi 08.01.2021 Bitiş Tarihi 08.02.2021