28/11/14 - 00:47          
Zabıta
Zabıta Daire Başkanı

Ömer YALIM

1970 Gaziantep doğumlu. İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimini Gaziantepde bitirdi. 1999 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. 2003 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğüne, 2004 yılında Zabıta Müdürlüğüne, 2006 yılı itibariyle ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

2006 yılından bu yana Zabıta Daire Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ömer YALIM marka şehir Gaziantep için mesai kavramı olmadan yoğun bir tempoda görevini sürdürmektedir. Ömer YALIM evli ve 3 çocuk babasıdır.
   


Daire Başkanının Görevleri
a) Daire Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak. Daire Başkanlığının görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek daireye bağlı birimlerin görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, daire başkanlığı birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek.
b) Daire Başkanlığı işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları, inceleme ve araştırmaları yaparak hazırlamak.
c) Gerektiğinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak.
d) Daire Başkanlığında yapılan işlemlerde kullanılan evrakların formatlarının geliştirilmesi için araştırmalar yaparak, çalışmaların bu formatlarda yürütülmesini sağlamak.
e) Kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men farklı men ile yetkili mercilerin kararlarını, Belediye Başkanı adına uygulamak.
f) Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında görev ve yetkilerinin devredebilir olanlarını şube müdürüne devretmek.
g) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dâhilinde, kamuya açık olan yerlerin temizliğini düzenini ve sağlık koşullarının uygunluğunu denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak, aldırmak.
h) Zabıta Daire Başkanlığına ait, yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamalar yapmak, yatırım program taslaklarını hazırlamak ve kesinleşmiş yatırım programlarını uygulamak, takip ve kontrolünü sağlamak.
i) Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Meclisine bilgi vermek.
j) Belediye Başkanının onayı ile lüzum görüldüğünde 5216 sayılı kanun doğrultusunda ilçe zabıta müdürlükleriyle iş ve işlemlerde koordinasyon sağlamak.
k) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre Daire?nin araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazları vs. ile ilgili, Belediye Başkanından talepte bulunmak.
l) Daire başkanlığı yazışmalarında 1. derece imza yetkisini kullanmak.
m) Disiplin amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarının verilmesi için ilgili mercilere bildirimde bulunmak.
n) Daire başkanlığında görev yapan personelle ilgili olarak, izin vermek, personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek izin vermek. Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Belediye Başkanlığına teklifte bulunmak.


Zabıta Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlükleri
Çevre Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü
Otogar Otopark Şube Müdürlüğü
Yaya-Devriye Ekipler Şube Müdürlüğü
Motorize Ekipler Şube Müdürlüğü
Denetim ve Destek Şube Müdürlüğü


Zabıta Daire Başkanlığı Yönetmelik
Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği


Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri
Adresİncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkamil / Gaziantep
Telefon +90 342 211 12 00
Fax+90 342 230 65 17
E-posta zabita@gantep.bel.tr
Online Sayısı : 15
Bugün Ziyaret : 85
Toplam Ziyaret : 8204180