23/11/14 - 06:14          
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Mezarlıklar Şube Müdürü

Yaşar ÇELİK

28.08.1970 Gaziantep doğumlu yüksek okul mezunu iktisat fakültesinde okuyor 1997 yılında Büyük Şehir Belediyesinde zabıta memuru olarak işe başladı 2 yıl zabıta müdür yardımcılığı görevinden sonra 2006 yılında mezarlıklar şube müdürlüğüne atandı ve halen bu göreve asaleten devam etmektedir
   


 Şube Müdürünün Görevleri

a) Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasını sağlamak.
b) Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
c) Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin çalışmalarını yürütmek.
d) Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak.
e) Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil alanların bakımının yapılmasını sağlamak.
f) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan (ihbarı mecburi) hastalıklardan ölenlerin durumlarını defin işlemleri yapılırken İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek ve ilgili mercilerle işbirliği yapmak.
g) Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenaze definleri sırasında gerekli (ilaçlama, kireçleme, kefenleme, tabutlama işlemleri v.b.) önlemlerin alınmasını sağlamak.
h) Mezarlıkların güvenliğini sağlamak.
ı) Mezarlık inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçların tahsisini sağlamak.
i) Aile Mezarlığı sahiplerinden, şartları uyanların başkasına devrine ilişkin müracaatlarının incelenerek uygun olanlarının belediye encümenine yazılmasını sağlamak.
j) Kamu kurum ve kuruluşlarına periyodik olarak istatistik raporları hazırlamak ve göndermek.
k) Evde vefat edenlerin nüfustan düşüm işlemlerini gerçekleştirmek.
l) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait hizmetlerin yapılmasını sağlamak.
m) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına göndermek.Şube Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Adresİncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkamil / Gaziantep
Telefon +90 342 211 12 00
Fax+90 342 211 12 53
E-posta saglikisleri@gantep.bel.tr

Online Sayısı : 9
Bugün Ziyaret : 252
Toplam Ziyaret : 8136758